Hop til indhold

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) skal være relevante og af høj kvalitet, så deltagere og deres arbejdspladser kan bruge de kompetencer, man får på kurserne.

Det betyder, at alle, der arbejder med AMU, hver især har et ansvar for at sikre kvaliteten af uddannelserne:

 • Ministeriet sørger for regler, rammer og tilskud til at gennemføre uddannelserne
 • Efteruddannelsesudvalgene udvikler og vedligeholder uddannelserne, så de svarer til behovet på arbejdsmarkedet
 • De skoler, der er godkendt til at udbyde AMU, sørger for at tilbyde AMU til virksomheder, medarbejdere og ledige, og sikrer, at undervisningen er af høj kvalitet.

Fælles forståelse af god kvalitet

Ministeriet har sammen med repræsentanter for efteruddannelsesudvalg og AMU-udbydere fastlagt, at arbejdet med kvalitet i AMU skal tage afsæt i en fælles forståelse af, hvad god kvalitet er.

Det blev besluttet, at god kvalitet i uddannelsesindsatsen i forhold til AMU er, at:

 • deltagerne opnår de kompetencer, der er målet med arbejdsmarkedsuddannelsen
 • de kompetencer, som deltagerne opnår, er relevante for deltagerne selv, for virksomhederne og for arbejdsmarkedet.

Systematisk arbejde med kvalitet

Efteruddannelsesudvalgene og AMU-udbydere skal have arbejdsgange, der sikrer, at der arbejdes systematisk med kvalitet i alle led af uddannelsesindsatsen. Arbejdet med at udvikle og sikre kvaliteten af uddannelserne skal ske ud fra principperne i kvalitetscirklen.

Arbejde med afsæt i kvalitetscirklen består i:

 1. At udarbejde en plan for arbejdet: Hvorfor gør vi det og hvordan?
 2. At gennemføre dét, der blev planlagt
 3. At vurdere, hvordan det gik, ud fra tilbagemeldinger og anden viden, der blev samlet op
 4. At anvende af den viden, der blev samlet op, til at gøre det endnu bedre næste gang.

På figuren er der fire cirkler, der er placeret i en diamantformation. Cirklerne bindes sammen af fire pile, der går i urets retning. I den øverste cirkel står der ”Plan/strategi: Beskrivelse af mål og midler. Fra denne cirklen går en pil videre til cirklen til højre, hvor der står ”Indsats: Udførelse/implementering af planen”. Fra denne cirkel går der en pil til den nederste cirkel i formationen, hvor der står: ”Evaluering: Måling og resultatvurdering”. Fra denne cirkel går der en pil til cirklen til venstre i formationen, hvor der står ”Opfølgning i forhold til strategi/planer: Ændringsforslag”. Fra denne cirkel går der så en pil op til den øverste cirkel, hvor der står ”Plan/strategi: Beskrivelse af mål og midler” og så starter arbejdet forfra. Kvalitetscirklen illustrerer, hvordan der sikres et kontinuerlig og systematisk arbejde med kvaliteten.

Kvalitetsudvikling og opfølgning med Viskvalitet.dk

Et vigtigt led i arbejdet med kvaliteten af AMU er at inddrage brugernes vurdering.

Ministeriet har derfor udviklet et fælles redskab, der hedder Viskvalitet.dk, hvor deltagerne på AMU kan evaluere de uddannelser, som de har fulgt.

Efter hver uddannelse sørger skolen for, at alle deltagere får mulighed for at svare på et spørgeskema i Viskvalitet.dk.

I spørgeskemaet vurderer deltagerne følgende: 

 • Udbyttet af uddannelsen
 • Lærerens præstation
 • Undervisningens form og indhold

Spørgeskemaets fordeling af spørgsmål på hvert område fremgår af oversigt over fælles spørgsmål til Viskvalitet.dk (pdf).

Skolerne, efteruddannelsesudvalgene og ministeriet bruger oplysningerne fra Viskvalitet.dk til at udvikle og kvalitetssikre uddannelserne.

Sidst opdateret: 26. juli 2023