Hop til indhold

Ministeriet modtager løbende spørgsmål i relation til AMU-udbuddet. Nedenfor er de mest almindelige spørgsmål opstillet med tilhørende svar. Derudover kan du i bunden af siden finde standardkontrakten for udlicitering.

 

Ofte stillede spørgsmål om udbuddet af AMU

Opdateret 16/04 2021 kl. 13:12

Private uddannelsesinstitutioner kan godt blive godkendt som AMU-udbyder – læs mere om AMU-udbudsrunder . Derudover kan en privat uddannelsesinstitution levere undervisning i AMU til en godkendt AMU-udbyder med en udliciteringsaftale.

Hvis en privat uddannelsesinstitution ønsker en udliciteringsaftale, skal de rette henven-delse til en godkendt udbyder. Den godkendte AMU-udbyder tager så stilling til, hvorvidt de ønsker at udlicitere én eller flere arbejdsmarkedsuddannelser til den private virksomhed. En udlicitering er først på plads, når der foreligger en skriftlig aftale mellem den godkendte udbyder og den private underleverandør.

Der er klare regler for, hvordan AMU skal markedsføres, tilrettelægges og gennemføres, for at det er berettiget til statstilskud og kan udløse VEU-godtgørelse til deltagerne.

For eksempel er det kun uddannelsesopgaven, som kan udliciteres, og ikke myndighedsopgaverne. En privat leverandør kan for eksempel ikke have ansvaret for opkrævning af deltagerbetalingen, håndtering af VEU-godtgørelsesskemaer og eventuelle tillægspriser m.m. Indholdet i undervisningen skal stemme overens med centralt godkendte slutmål for uddannelsen og der er klare regler om indholdet i og målgruppen for markedsføringen.

Det er den godkendte udbyders ansvar at sikre, at en udlicitering er i overensstemmelse med de gældende regler. Se ministeriets standardkontrakt til udlicitering nederst på siden.

Opdateret 16/04 2021 kl. 13:13

En institution bliver ikke godkendt til at tilbyde VEU-godtgørelse. Institutionen kan blive godkendt til at udbyde en af de offentlige uddannelser, som kan udløse VEU-godtgørelse til deltagerne.

Et privat kursusudbud, hvor der ikke foreligger en udbudsgodkendelse fra ministeriet eller et samarbejde med en godkendt udbyder om et udbud, kan ikke udløse VEU-godtgørelse.

Opdateret 16/04 2021 kl. 13:13

Har du selv udviklet en uddannelse, som du gerne vil have optaget i AMU, skal du henvende dig til efteruddannelsesudvalget for det pågældende område.

Det er efteruddannelsesudvalgene, der kan beslutte, om uddannelsen er relevant i forhold til AMU’s formål og målgruppe.

Hvis en uddannelse optages i AMU-systemet, mister udvikleren ophavsretten til den. Desuden er udbudsgodkendelse til den nye arbejdsmarkedsuddannelse uafhængigt af, hvem der har udviklet uddannelsen. Godkendelsen til at udbyde uddannelsen vil følge den normale procedure for udstedelse af udbudsgodkendelser. Det betyder, at når uddannelsen er godkendt til udbud i AMU-systemet, kan du ikke være sikker på, at du kan få lov til at udbyde uddannelsen som AMU.

Sidst opdateret: 26. juli 2023