; Hop til indhold

For de fleste arbejdsmarkedsuddannelser er der en deltagerbetaling. Deltagerbetalingen afhænger af uddannelsesniveau. Deltagere med en uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau betaler den lave deltagerbetaling, hvor deltagere med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling  Du kan læse mere om deltagerbetaling og de øvrige økonomiske vilkår for AMU på ug.dk.

Der er ikke deltagerbetaling på uddannelser indenfor det pædagogiske område, og social- og sundhedsområdet samt for Individuel Kompetencevurdering. Der er heller ikke deltagerbetaling for læse-, skrive- og regnekurser, hvis du tager dem i sammenhæng med et andet kursus. Denne undtagelse gælder dog kun for deltagere, der har en uddannelse, til og med erhvervsuddannelsesniveau. Deltagere med en videregående uddannelse skal således betale fuld deltagerbetaling.

Fra den 1. september 2020 skal personer med en videregående uddannelse ligesom ufaglærte og faglærte betale den ordinære/lave pris for deltagelse i et certifikatkursus i AMU. Ordningen gælder for certifikatkurser, der påbegyndes 1. september 2020 eller senere og afsluttes senest 31. december 2021.


Alle uddannelser, der er markeret som certifikatuddannelse i Uddannelsesadministration.dk samt uddannelser, der indgår som valgfri del af EU-kvalifikationsuddannelse til erhvervschauffører er omfattet af ordningen.

Læs retningslinjerne for læse-, skrive- og regnekurser, der tages i kombination med et andet AMU-kursus (pdf)

Læs brevet til AMU-udbydere om "Ordinær deltagerbetaling for certifikatuddannelser for kursister med en videregående uddannelse" (pdf)

I 2021 er deltagerbetalingen på mellem 630 kroner og 950 kroner pr. uge. Der kan dog være et tillæg på op til 700 kroner pr. uge.

Se den aktuelle deltagerbetaling for et specifikt AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk

Deltagerbetalingens størrelse fastsættes fra år til år.

Sidst opdateret: 9. april 2021