Hop til indhold

For de fleste arbejdsmarkedsuddannelser er der en deltagerbetaling. Deltagerbetalingen afhænger af uddannelsesniveau. Deltagere med en uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau betaler den lave deltagerbetaling, hvor deltagere med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling  Du kan læse mere om deltagerbetaling og de øvrige økonomiske vilkår for AMU på ug.dk.

Der er ikke deltagerbetaling på uddannelser indenfor det pædagogiske område, og social- og sundhedsområdet samt for Individuel Kompetencevurdering. Der er heller ikke deltagerbetaling for læse-, skrive- og regnekurser, hvis du tager dem i sammenhæng med et andet kursus. Denne undtagelse gælder dog kun for deltagere, der har en uddannelse, til og med erhvervsuddannelsesniveau. Deltagere med en videregående uddannelse skal således betale fuld deltagerbetaling. 

I 2022 er deltagerbetalingen på mellem 640 kroner og 960 kroner pr. uge. Der kan dog være et tillæg på op til 700 kroner pr. uge.

Se den aktuelle deltagerbetaling for et specifikt AMU-kursus på www.voksenuddannelse.dk

Deltagerbetalingens størrelse fastsættes fra år til år.

Sidst opdateret: 26. juli 2023