Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen er udløbet, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Formål

Fri-Institutionsforsøget på AMU-området har til formål at teste, hvilke lovgivningsmæssige barrierer der står i vejen for virksomheder og medarbejderes behov for kompetenceudvikling. I forsøget gives udvalgte uddannelsesinstitutioner inden for et afgrænset tema mulighed for selv at forvalte rammer og vilkår for arbejdsmarkedsuddannelserne.

Et af de områder, der er forsøg med, er at give godkendte AMU-udbydere friere rammer for hjælp til tilmelding, og dermed mulighed for at tilbyde virksomhederne hjælp til tilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse til de medarbejdere, der tager en arbejdsmarkedsuddannelse. Målet med friere rammer for hjælp til tilmelding er at teste, om det kan bidrage til at styrke virksomhedernes tilgang til AMU.

Resultater

Samlet set har deltagerne i fri-institutionsforsøget opnået en række gode resultater i forhold til hjælp til tilmelding. Det gælder særligt i forhold til certifikatkurser.    
For AMU-udbyderne, der også deltog i forsøget i 2017, er aktivitetsniveauet generelt øget. Det øgede aktivitetsniveau kan dog ikke alene tilskrives fri-institutionsforsøget. De udbydere, der kun deltog i fri-institutionsforsøget i 2018, har meget begrænsede erfaringer. Derfor undersøger alle udbyderne nu markedet og dets behov.

Hovedparten af deltagerne har ytret ønske om at gøre fri-institutionsforsøget permanent. 

Hvem kan søge?

Alle godkendte AMU-udbydere.

Midler til fordeling

Projekterne skal gennemføres inden for rammerne af almindelig tilskudsberettiget aktivitet, og der kan således ikke søges om yderligere økonomiske midler til projekterne.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er udløbet. 

Ansøgningsmateriale

Udmeldingsbrev med vejledning til ansøgning (pdf)

Ansøgningsskema (pdf)

Afrapportering

Afrapportering sker med en statusrapport 31. marts 2018 i styrelsens afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020