Fri-Institutionsforsøget har til formål at teste, hvilke lovgivningsmæssige barrierer der står i vejen for virksomheder og medarbejderes behov for kompetenceudvikling. I forsøget gives udvalgte uddannelsesinstitutioner inden for et afgrænset tema mulighed for selv at forvalte rammer og vilkår for arbejdsmarkedsuddannelserne.

Fri-institutionsforsøget gennemføres i to faser, hvor første fase blev igangsat i januar 2017 og anden fase igangsættes i april 2017. Der indgår 22 projekter i forsøgets første fase og 7 projekter i forsøgets anden fase.

Projekterne skal blandt andet gennemføre forsøg med:

  • Udbud og markedsføring
  • Afkortning af uddannelser
  • Tilmelding til uddannelser
  • Lokalt tilpassede forløb
  • Samarbejde med erhvervsakademierne.

Forsøget gennemføres i et partnerskab mellem Undervisningsministeriet, trepartforhandlingernes parter og repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i samarbejde med Partnerskabet defineret rammer og indhold for forsøget. Forsøget indgår som en del af trepartsaftalens initiativer til styrkelse af AMU her og nu og løber frem til udgangen af 2017.

Dele af forsøget fortsætter i 2018. læs mere om fri-institutionsforsøg på AMU-området med hjælp til tilmelding.

Sidst opdateret: 13. december 2017