Formål

Forsøget med friere brug af gæstelærere i AMU har til formål at afprøve, om og hvordan reglerne for brug af gæstelærere i AMU kan lempes for på denne måde at bidrage til, at virksomheders behov for fleksibel kompetenceudvikling gennem AMU dækkes. Ved en lempelse af de nuværende regler for brug af gæstelærere vil deltagende skoler under forsøget kunne bruge gæstelærere i et videre omfang, end tilfældet er i dag. Forsøget sker som en del af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) fra oktober 2017. 

Første ansøgningsrunde

I første ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt ti ansøgninger fra skoler, der udbyder AMU-kurser, og som gerne vil kunne bruge gæstelærere i et videre omfang, end tilfældet er i dag. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle ti skoler tildelt dispensation.

Anden ansøgningsrunde

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet igangsætter nu anden forsøgsrunde. Alle godkendte AMU-udbydere kan søge.

Hvordan ansøger jeg?

Læs vedlagte udmeldingsbrev, der beskriver rammen for forsøget.

Ansøgning skal ske i vedlagte ansøgningsskema. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er udløbet.

Ansøgningsmateriale 

Rammer for udmøntning af forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU (pdf)

Bilag 1: Ansøgningsskema om dispensation til friere brug af gæstelærere i AMU (docx)

Afrapportering

Bilag 2: Afrapporteringsskema til forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU (docx)

  Sidst opdateret: 25. september 2019