Formål

Forsøget med friere brug af gæstelærere i AMU har til formål at afprøve, om og hvordan reglerne for brug af gæstelærere i AMU kan lempes for på denne måde at bidrage til, at virksomheders behov for fleksibel kompetenceudvikling gennem AMU dækkes. Ved en lempelse af de nuværende regler for brug af gæstelærere vil deltagende skoler under forsøget kunne bruge gæstelærere i et videre omfang, end tilfældet er i dag. Forsøget sker som en del af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) fra oktober 2017. 

Første ansøgningsrunde

I første ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt ti ansøgninger fra skoler, der udbyder AMU-kurser, og som gerne vil kunne bruge gæstelærere i et videre omfang, end tilfældet er i dag. Efter behandlingen af ansøgningerne fik alle ti skoler tildelt dispensation.

Anden ansøgningsrunde

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet forventer at udmelde næste ansøgningsfrist snarest. 

  Sidst opdateret: 26. april 2019