Den Tværgående Udviklingspulje (TUP) skal styrke arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitet og effekt. Det skal ske ved at fremme tværgående innovation, forsøg og udvikling af både pædagogikken og undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

Udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centrene, og efteruddannelsesudvalg kan søge om midler i puljen.

Puljeoversigt

Puljeoversigt - aktive og tidligere udmeldte puljer

Sidst opdateret: 10. januar 2020