Arbejdsmarkedsuddannelser tilrettelægges af den enkelte uddannelsesinstitution inden for frie rammer. Samtidig har ministeriet fastsat minimumskrav for kvalitetssikringen.

Fælles definition på god kvalitet

Ministeriet har sammen med repræsentanter for efteruddannelsesudvalg og uddannelsesinstitutioner fastlagt, at arbejdet med kvalitet i arbejdsmarkedsuddannelserne skal tage udgangspunkt i en fælles, konkret definition på, hvad god kvalitet er.

For arbejdsmarkedsuddannelserne er god kvalitet i uddannelsesindsatsen, at:

  • deltagerne opnår de kompetencer, der er hensigten med den arbejdsmarkedsuddannelse, de deltager i
  • de kompetencer, deltagerne opnår, er relevante for deltagerne selv, for virksomhederne og for arbejdsmarkedet.

Systematisk arbejde med kvalitet

Kvalitetscirklen

Arbejdet med kvalitet i AMU tager udgangspunkt i kvalitetscirklen. Ministeriets krav er, at uddannelsesinstitutionerne og efteruddannelsesudvalgene etablerer arbejdsgange, som sikrer, at der arbejdes systematisk med kvalitet i alle led af uddannelsesindsatsen, og at arbejdet sker ud fra principperne i kvalitetscirklen.

Kvalitetsudvikling og opfølgning

Det internetbaserede evalueringsredskab Viskvalitet.dk skal bruges af uddannelsesinstitutionerne og efteruddannelsesudvalgene til dokumentation og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans til brug for videre opfølgning.

En vigtig del af kvalitetssikringen af uddannelsesindsatsen på AMU er de evalueringer, alle kursister på arbejdsmarkedsuddannelserne giver efter afsluttet kursus via Viskvalitet.dk. Her vurderer kursisterne uddannelsesindsatsen indenfor tre områder: Kursusudbytte, lærerens præstation og undervisningens form og indhold.

Spørgeskemaets fordeling af spørgsmål i hver kvalitetsdimension fremgår af oversigt over fælles spørgsmål til Viskvalitet (pdf).

Sidst opdateret: 10. januar 2020