Udviklingskontrakten indgås mellem ministeriet og bestyrelsen for den institution, der varetager VEU-centerfunktionen i hvert af de 13 VEU-centre.

Indhold

Kontrakterne indeholder tre strategiske indsatsområder og resultatmål, som har udgangspunkt i lovgivningen og de politiske aftaler på området. For hvert enkelt indsatsområde er udpeget et antal indikatorer, som viser effekten af indsatserne.

Indsatsområder og resultatmål er ens for alle 13 VEU-centre.

Indsatsområder for 2016-2017

De tre indsatsområder er:

  • Indsatsområde 1: VEU-centret medvirker til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats.
  • Indsatsområde 2: VEU-centret medvirker til, at beskæftigede og lediges behov for almene og erhvervsrettede kompetencer imødekommes.
  • Indsatsområde 3: VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen tænkes ind i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats.

Afrapportering og evaluering

VEU-centret og bestyrelsen for den uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen, følger op på udviklingskontrakten og afrapporterer årligt til ministeriet.

En høj resultatopnåelse vil udløse en bonus til det enkelte VEU-center fra ministeriet.

Sidst opdateret: 10. januar 2020