Tosprogede kursister er en særskilt målgruppe inden for AMU, og der er udviklet en række særlige AMU-kurser for tosprogede. Disse kurser understøtter, at tosprogede deltagere får de samme forudsætninger for at begå sig på det danske arbejdsmarked, som etniske danskere.

Kurser for tosprogede

AMU-kurser særligt udviklet til tosprogede er markeret med F/I i titel, som står for flygtninge og indvandrere. Der er fire tilbud i dansk som andetsprog i AMU, basis, alment og udvidet niveau samt et fagunderstøttende. Kurserne er målrettet tosprogede deltagere, der har behov for supplerende danskundervisning for at få fuldt udbytte af almindelige AMU-uddannelser, eller som har brug for at forbedre deres danskkundskaber.

Undervisningen er målrettet kursistens arbejdsplads, så der undervises for eksempel i fagsprog og i, hvordan man taler med kolleger om de forskellige arbejdsopgaver eller læser instruktioner.

Ud over dansk som andetsprog tilbydes der fire AMU-kurser, der skal understøtte tosprogedes tilknytning til det danske arbejde:

  • arbejdsmarkedsuddannelserne
  • et brancheområde
  • det danske arbejdsmarked
  • arbejdsmarked, it og jobsøgning

Derudover er der en række fagspecifikke kurser, der er særligt udviklet til tosprogede. Det kan for eksempel være hensigtsmæssigt, hvis erfaringen viser, at flere tosprogede har brug for et særligt indhold eller mere tid i forhold til et specifikt AMU-kursus. 

Individuel kompetencevurdering for tosprogede

Tosprogede, der mangler dokumentation for kompetencer erhvervet uden for Danmark har mulighed for at få en særlig variant af den individuelle kompetencevurdering (IKV), der har en længere varighed end den ordinære IKV.

Oversigt over AMU-kurser for tosprogede (pdf)

uddannelsesadministration.dk eller uddannelsesguiden.dk kan kursusbeskrivelserne herunder varighed findes. AMU-udbyderne annoncerer de AMU-kurser, som de udbyder, på efteruddannelse.dk, hvor det er muligt at filtrere efter ”forløb for tosprogede” i relation til nedenstående.

Særlige uddannelsesforløb for tosprogede

AMU kan tilbyde særlige uddannelsesforløb for tosprogede. Forløbene kan tilrettelægges fleksibelt til konkrete målgrupper og uddannelsesbehov. Der er mulighed for dobbeltlærertimer, så den fagspecifikke undervisning og danskundervisningen overlapper og understøtter hinanden.

Det er AMU-udbyderne, der tilrettelægger forløbene, og de vil ofte bestå af faglige AMU-kurser i en AMU-branchepakke, kombineret med AMU-kurser for tosprogede. Der kan søges efter udbud af forløb for tosprogede på efteruddannelse.dk.

Målgruppe

Målgruppen for de særlige kurser for tosprogede er personer, der ikke har dansk som modersmål, og som har behov for undervisning, der tager højde for særlige sproglige og faglige forudsætninger.

De sproglige krav til kursisten afhænger af, hvor komplekst AMU-kurset er. Hvis kursisten skal følge et ordinært AMU-kursus på dansk, kræver det dansksproglige kompetencer, der svarer til prøve i Dansk 2 i danskuddannelserne. Hvis det ordinære kursus foregår i kombination med et AMU-kursus i dansk som andetsprog, bør sprogkundskaberne svare til prøve i Dansk 1 i danskuddannelserne.

Kurserne er ikke målrettet til nytilkomne flygtninge- og indvandrere, da deltagerne i AMU skal have enten fast bopæl i Danmark (defineret som bopæl i CPR-registret) eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark.

For asylansøgere må man i stedet gennemføre en eventuel undervisningsaktivitet som indtægtsdækket virksomhed (IDV). Hvis asylansøgeren senere får opholdstilladelse og bliver bopælsregistreret, kan der gennemføres en IKV (Individuel kompetencevurdering), hvis personen har behov for et AMU-bevis.

Læs om IDV i ”Vejledning til uddannelsesinstitutioner – vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser mv. (pdf)”

Sidst opdateret: 10. januar 2020