Vejledningen om AMU’s tilbud til tosprogede (pdf) er opdateret i 2016 og er en sammenskrivning af ”Vejledning til AMU’s program for flygtninge og indvandrere” fra 2004 og ”Håndbog i AMU’s tilbud til flygtninge og indvandrere” fra 2006.

Vejledningen giver overblik over de særlige tilbud til tosprogede, og regelsættet udfoldes. Det belyses, hvad der karakteriserer de særlige tilbud til tosprogede, hvordan særlige uddannelsesforløb for tosprogede kan sammensættes og bruges til forskellige formål, og hvordan disse tilbud kan ses i sammenhæng med andre uddannelsestilbud til voksne tosprogede.

Vejledningen er målrettet undervisere, ledere og andre, som arbejder med at planlægge og gennemføre uddannelsesaktiviteter, der involverer AMU's særlige tilbud til tosprogede.

Sidst opdateret: 10. januar 2020