Tilbuddene til tosprogede i AMU er unikke, da de modsat de fleste andre uddannelsestilbud til voksne tosprogede er erhvervsrettede. AMU giver mulighed for at kombinere faglig undervisning med erhvervsrettet dansk som andetsprog. På den måde udfylder AMU en særlig plads i uddannelsesbilledet for voksne tosprogede.

Tosprogede kan naturligvis deltage på lige fod med alle andre i de ordinære AMU-kurser, men for tosprogede, der har særlige uddannelsesbehov, findes der særlige AMU-kurser målrettet:

  • supplerende undervisning i dansk som andetsprog
  • introducerende uddannelse til et brancheområde
  • uddannelse, der understøtter muligheden for tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Se den fulde beskrivelse af de forskellige kurser (ug.dk).

Særlige uddannelsesforløb 

Desuden er det i AMU muligt at lave særlige uddannelsesforløb for tosprogede. De særlige uddannelsesforløb giver de tosprogede deltagere fleksible muligheder for at udvikle deres erhvervsrettede kompetencer på en måde, der tager hensyn til særlige sproglige, faglige eller kulturelle uddannelsesbehov.

Forløbene kan tilrettelægges fleksibelt til konkrete målgrupper og uddannelsesbehov, og der er mulighed for dobbeltlærertimer en del af tiden. Med to lærere kan den fagspecifikke undervisning og danskundervisningen overlappe og understøtte hinanden.

Forløbene kan bestå af en branchepakke med faglige AMU-kurser, der kan kombineres med de særlige kurser til tosprogede. Desuden er det muligt for at indlægge praktik.

Læs mere her om tosprogede i AMU.

Sidst opdateret: 3. oktober 2018