En AMU-branchepakke består af en række AMU-kurser, der tilsammen giver de nødvendige kompetencer til at udføre en specifik arbejdsopgave. AMU-branchepakker skal afspejle jobmulighederne i lokalområdet, og derfor er de som regel sammensat i et samarbejde mellem AMU-udbydere og for eksempel jobcentre, lokale uddannelsesudvalg og/eller virksomhedsnetværk.

Med de kompetencer til at udføre en specifik arbejdsopgave, som AMU-branchepakkerne giver, får deltagerne nye muligheder for job. Afhængig af målgruppen kan branchepakkerne være på et introducerende eller et specialiserende niveau.

En AMU-branchepakke, hvor målgruppen er flygtninge og indvandrere, kan udvides med særlige AMU-kurser for tosprogede. Det vil styrke deltagernes muligheder og succes på det danske arbejdsmarked.

Kurserne i dansk som andetsprog giver mulighed for at kombinere en faglig og en sproglig opkvalificering, så deltagerne kan få et godt udbytte af den faglige uddannelse. Desuden skal kurserne i dansk som andetsprog forbedre deltagerens dansksproglige kompetencer, så de kan varetage forskellige jobfunktioner, og så de kan begå sig på arbejdsmarkedet.

Hvis jobområdet er nyt for deltageren, eller hvis deltageren har brug for en introduktion til branchen i Danmark, kan det være relevant at starte forløbet med ”Introduktion til et brancheområde”. Det er også erfaringen, at der for flere flygtninge og indvandrere kan være behov for et kursus i grundlæggende it. I den forbindelse vil være relevant at kombinere forløbet med kurset Arbejdsmarked, it og jobsøgning. Her får deltageren styrket nogle generelle kompetencer til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Med udgangspunkt i den relevante branche lærer deltageren blandt andet væsentlige sider af det danske arbejds- og samfundsliv, at bruge it på et relevant niveau samt forskellige jobsøgningsteknikker.

En AMU-branchepakke kan med fordel etableres som et særligt uddannelsesforløb for tosprogede. Et særligt uddannelsesforløb for tosprogede giver mulighed for to lærere i nogle af timerne, så den faglige og den sproglige undervisning overlapper og understøtter hinanden. Der er også mulighed for praktikforløb og for at forlænge kursernes varighed.

Nedenfor ses to eksempler på AMU-branchepakker på et introducerende niveau. De er målrettet til job som henholdsvis buschauffør og servicemedarbejder i et køkken.  Øverst ses de faglige AMU-kurser, der udgør uddannelsen, og nederst ses de særlige tilbud til tosprogede, som efter behov kan kombineres med de faglige kurser.

Sidst opdateret: 10. januar 2020