Vurdering af basale færdigheder (screening) blev indført som et tilbud til alle deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser og individuel kompetencevurdering i AMU pr. 1. august 2007.

Ministeriet har fået udviklet to test:

  • Vejledende Læsetest for Voksne
  • Vejledende Matematiktest for Voksne

De to test kan bruges både til vurdering af AMU-deltageres basale færdigheder (screening) og til den obligatoriske testning inden optag til den forberedende voksenundervisning (FVU). På den måde undgås ”dobbelttestning”, når en AMU-deltager skal videre til FVU – og omvendt.

I starten af 2018 kom der en ny læsetest - en nye test hedder Vejledende Læsetest for Voksne – 2 (VLV-2) og erstatter Vejledende Læsetest for Voksne (VLV), som ikke længere skal anvendes. Den nye læsetest foreligger alene i en digitaliseret udgave, da testens opbygning forudsætter testning på pc’ere eller lign. Testen  kan anvendes på alle computere og tablets (iPad osv.), men den kan ikke anvendes på mindre enheder som fx smartphones.

Alle AMU-udbydere har fået tilsendt brugernavn og kodeord, så de kan logge sig på testsiden. 

Sidst opdateret: 17. januar 2020