Love og regler

Love og bekendtgørelser vedrørende AMU findes på det samlede overblik over gældende love på ministeriets område

På retsinformation.dk har hver lov tilknyttet et eller flere link til højre på siden. Her kan du finde bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger til den pågældende lov eller lovbekendtgørelse. Bemærk, at regler kan være ændret. Når du har klikket på et link til retsinformation.dk vil eventuelle ændringer fremgå af boksen ”Senere ændringer til forskriften”.

Sidst opdateret: 10. januar 2020