For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du:

  • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende
  • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende (det gælder dog ikke, hvis du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år)
  • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at medarbejderen skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning
  • have forladt folkeskolen
  • opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til
  • have lidt et tab af løn eller af mulighed for arbejde, mens du går på uddannelsen.

Udenlandske statsborgere skal desuden have arbejde på en dansk arbejdsplads for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud samtidig med, at man får anden støtte – det er ligegyldigt, om det er offentlig eller privat støtte.

Satser for VEU-godtgørelse

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 80 procent af den højeste dagpengesats.

Når undervisningen er deltidsundervisning, sættes satsen ned i forhold til timetallet.

Du får VEU-godtgørelse til det antal timer, uddannelsen er normeret til. Det kan højst være 37 timer om ugen, hvis du arbejder på fuldtid. Hvis du arbejder på deltid, kan du kun få godtgørelse for det antal timer, du sædvanligvis er på arbejde.

Satser for befordringstilskud

Daglig transport

Hvis afstanden fra dit hjem til uddannelsesstedet er mere end 24 km, kan du få befordringstilskud. Du kan få befordringstilskud til det antal kilometer, som afstanden ud over 24 kilometer. Du kan højst få tilskud til 576 kilometer pr. dag.

Indkvartering

Hvis du er indkvarteret et andet sted under uddannelsen, kan du få befordringstilskud til:

  • ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
  • rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage
  • rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage (helligdage, der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag)

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor du er indkvarteret. Du kan højst få tilskud til 400 kilometer pr. rejse.

Søg VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Søg VEU-godtgørelse og befordringstilskud på efteruddannelse.dk.

Når du tilmelder dig til en uddannelse på efteruddannelse.dk, kommer det digitale ansøgningsskema automatisk frem, og du bliver ført igennem skemaet.

Sidst opdateret: 16. juli 2018