Ministeren har ansvaret for at godkende de institutioner, der kan udbyde de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, som er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Både offentlige og private uddannelsesinstitutioner kan godkendes.

Godkendelsen gælder for en af de fælles kompetencebeskrivelser, det er altså ikke enkeltstående arbejdsmarkedsuddannelser, man godkendes til.

Udbudsrunder

Godkendelsen foregår som hovedregel i en samlet udbudsrunde med nogle års mellemrum, den seneste runde var i 2009. I hver runde er samtlige fælles kompetencebeskrivelser i spil, og hvor uddannelsesinstitutionerne skal byde på de fælles kompetencebeskrivelser, de gerne vil udbyde kurser i.

Godkendelse af institutionerne sker altid efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.

Udbydere af AMU er forpligtede til at deltage i det etablerede VEU-center i området.

Principper for udbuddet

Der er to overordnede og ligeværdige hensyn, som ministeriet lægger til grund for, hvilke uddannelsesinstitutioner, der får godkendelse:

  • Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer
  • Sikring af et geografisk dækkende udbud af uddannelser under hensyn til efterspørgsel og behov.

Sådan foregår godkendelsen

Undervisningsministeriet udbudsgodkender til fælles kompetencebeskrivelser. Det kan betragtes som en paraply af arbejdsmarkedsuddannelser, som er udviklet til et jobområde på arbejdsmarkedet. En godkendelse til at udbyde AMU omfatter således en række arbejdsmarkedsuddannelser, hvor den godkendte udbyder er forpligtet til at udbyde alle arbejdsmarkedsuddannelserne i en fælles kompetencebeskrivelse.

Uden for udbudsrunderne godkender ministeriet også løbende til udbud af nye fælles kompetencebeskrivelser.

Undervisningsministeriet er tilbageholdende med at udstede udbudsgodkendelser til eksisterende fælles kompetencebeskrivelser mellem udbudsrunderne. Det er af hensyn til de allerede godkendte udbydere, som har tilpasset deres administration, udstyr, lærerkapacitet m.v. til det eksisterende udbudsbillede.

Udbudsrunderne foregår ikke med faste mellemrum, de seneste udbudsrunder var i 2003 og 2009.

Oversigt over aktuelle udbudsgodkendelser

Se en samlet oversigt over godkendelser (excel).

De kriterier, som der blev lagt vægt på i udbudsrunden 2009, fremgår af udbudsbrevet af 4. juni 2009 (pdf).

I ministeriets nyhedsbrev kan man få information om en ny udbudsrunde, når denne er på vej.

Udlicitering og egenudvikling af kurser

Private uddannelsesinstitutioner

Private uddannelsesinstitutioner kan enten selv blive godkendt som AMU-udbyder eller blive leverandør til en godkendt AMU-udbyder med en udliciteringsaftale.

Interesserede private virksomheder skal rette henvendelse til en godkendt udbyder, som tager stilling til, hvorvidt de ønsker at udlicitere én eller flere arbejdsmarkedsuddannelser til den private virksomhed. En udlicitering er først på plads, når der foreligger en skriftlig aftale mellem den godkendte udbyder og den private underleverandør.

Der er klare kriterier for, hvordan et kursusforløb skal markedsføres, tilrettelægges og gennemføres for, at der er tale om udbud af en arbejdsmarkedsuddannelse, som er berettiget til statstilskud og kan udløse VEU-godtgørelse til deltagerne.

For eksempel er det kun uddannelsesopgaven, som kan udliciteres, og ikke myndighedsopgaverne. En privat underentreprenør kan for eksempel ikke have ansvaret for opkrævning af deltagerbetalingen, håndtering af VEU-godtgørelsesskemaer og eventuelle tillægspriser m.m. Derudover skal indholdet i undervisningen stemme overens med et centralt godkendt slutmål for uddannelsen, også benævnt det handlingsorienterede mål. Det findes også regler om indholdet i og målgruppen for markedsføringen, og hvor i landet en privat kan markedsføre sine aktiviteter og udbyde denne.

Den godkendte udbyder kan vejlede mere om reglerne, da det er den godkendte udbyders ansvar, at en udlicitering er i overensstemmelse med de gældende regler. Se ministeriets standardkontrakt til udlicitering nederst på siden.

Private kurser og VEU-godtgørelse

En institution bliver ikke godkendt til at tilbyde VEU-godtgørelse. Institutionen kan blive godkendt til at udbyde én af de offentlige uddannelser, som kan udløse VEU-godtgørelse til eleverne.

Et privat kursusudbud, hvor der ikke foreligger en udbudsgodkendelse fra ministeriet eller et samarbejde med en godkendt udbyder om et udbud, kan ikke udløse VEU-godtgørelse.

www.veug.dk finder du en liste over de uddannelser, som udløser VEU-godtgørelse og over de øvrige krav, en deltager skal opfylde for at kunne få VEU-godtgørelse.

Læs mere om VEU-godtgørelse

Egenudviklede kurser i AMU

Har du selv udviklet en uddannelse, som du gerne vil have optaget i AMU, skal du henvende dig til efteruddannelsesudvalget for det pågældende område.

Det er efteruddannelsesudvalgene, der kan beslutte, om uddannelsen kan optages i en fælles kompetencebeskrivelse, hvis den er relevant i forhold til AMU’s formål og målgruppe. Uddannelsen beskrives efter AMU’s beskrivelsessystem.

Læs om de 11 efteruddannelsesudvalg

Hvis en uddannelse optages i AMU-systemet, mister udvikleren ophavsretten til den. Desuden er udbudsgodkendelse til den nye arbejdsmarkedsuddannelse uafhængigt af, hvem der har udviklet uddannelsen. Denne godkendelse følger den normale procedure for udstedelse af udbudsgodkendelser. Det betyder, at når uddannelsen er godkendt til udbud i AMU-systemet, er du ikke nødvendigvis sikker på at få lov til at udbyde en uddannelse, som du selv har udviklet.

Sidst opdateret: 16. januar 2018