Formålet med TaskForce AMU er at standse og forebygge utilsigtet brug af AMU gennem et synligt og udadvendt tilsyn.

Taskforcens opgaver består blandt andet af uanmeldte tilsynsbesøg, kontakt med arbejdsgivere og kursister og løbende orientering om resultaterne af tilsynsindsatsen.

Tilsynet med AMU tager hvert år afsæt i udvalgte fokusområder. Fokusområderne er udvalgt på baggrund af:

  • væsentlighed og risiko
  • erfaringsopsamling i forbindelse med tilsynet
  • kritikpunkter fremført i Rigsrevisionens beretning nr. 3/12 om utilsigtet anvendelse af AMU.

Tidligere års fokusområder

I 2012 var der fokus på udliciteringsaftaler, undervisning gennemført som udlagt undervisning, kursisternes opfyldelse af beskæftigelseskravet og produktion under kurserne.

I 2013 var der fokus på virksomhedsforlagte kurser og produktion under kurserne samt timelæreransættelser og tillægspriser.

I 2014 var der fokus på virksomhedsforlagte kurser, tillægspriser og timelæreransættelser.

I 2015 var der fokus på AMU afholdt på skæve tidspunkter og virksomhedsforlagt undervisning for at sikre opfølgning på initiativer om øget fleksibilitet og anvendelse af AMU, jf. ”Vækstplan DK”.

Aktuelle tilsynsaktiviteter

I 2016 er der fokus på AMU afholdt på skæve tidspunkter og virksomhedsforlagt undervisning. Endvidere er der fokus på lærerkvalifikationer og AMU-udbyders ansvar for lærernes kvalifikationer og for, at lærerne gennemfører den nødvendige opkvalificering samt resultater og erfaringer med AMU-udbyders egenkontrol.

Endvidere vil der være fokus på vejledning og dialog med AMU-udbydere.

Oversigt over TaskForce AMU’s tilsynsbesøg 2012-2015

Opmærksomhedspunkter
 2012 2013
 2014  2015
 Virksomhedsforlagt  7  33  20  11
 Tillægspriser mv.
 -  14  7 2
 AMU-mål  10  19  15  10
 Øvrige  8  15  8  4
 I alt
 25  81  50  27
Sidst opdateret: 10. januar 2020