Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har til opgave at føre tilsyn med, at godkendte AMU-udbydere overholder reglerne for udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af AMU. En AMU-udbyder skal i den forbindelse kunne dokumentere overfor styrelsen, at reglerne for en given AMU-aktivitet er overholdt.

Styrelsen har derfor udsendt to vejledninger, der begge omhandler institutionernes dokumentation af AMU-aktiviteter i forbindelse med tilsyn:

  • Vejledning 1 – om dokumentation i forbindelse med styrelsens tilsyn med arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser, februar 2013.
  • Vejledning 2 – om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser, februar 2013.

De to vejledninger har det fælles formål at:

  • understøtte institutionernes arbejde med at opfylde deres dokumentationspligt i forbindelse med styrelsens tilsyn med institutionernes AMU-aktiviteter og
  • understøtte institutionernes egen aktive og systematiske kontrol med og dokumentation af overholdelse af AMU-reglerne for udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af AMU-aktiviteter.

De to vejledninger har en fælles forside og et fælles forord.

Sidst opdateret: 10. januar 2020