Samarbejdet foregår i en række udvalg:

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) er sammensat af arbejdsmarkedets parter. Ministeriet er sekretariat for rådet.

VEU-rådet rådgiver ministeren om:

  • arbejdsmarkedsuddannelserne
  • individuel kompetencevurdering
  • vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik
  • behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
  • kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau.

Desuden kan VEU-rådet på eget initiativ drøfte og afgive udtalelse om alle spørgsmål, der efter rådets opfattelse har betydning for arbejdsmarkedsuddannelserne, herunder om uddannelsernes økonomi.

Efteruddannelsesudvalgene

De 11 efteruddannelsesudvalg er nedsat af arbejdsmarkedets parter og godkendt af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.

Tilsammen dækker efteruddannelsesudvalgene alle uddannelsesområder i AMU, det er for eksempel industri, kontor, social- og sundhed, transport og byggeri.

Efteruddannelsesudvalgenes opgave er at udvikle arbejdsmarkedsuddannelser, som kan opfylde arbejdsmarkedets behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse målrettet til faglærte og ufaglærte.

Efteruddannelsesudvalgene udvikler arbejdsmarkedsuddannelser på baggrund af analyser af uddannelsesbehov og på baggrund af deres samarbejde med erhvervslivet inden for branchen.

Udvikling af undervisningsmateriale og faglig efteruddannelse af lærerne er også opgaver, som efteruddannelsesudvalgene står for.

Uddannelsesinstitutionerne

Arbejdsmarkedsuddannelser gennemføres af AMU-centre, tekniske skoler, handelsskoler, sosu-skoler og et mindre antal professionshøjskoler og private uddannelsessteder. Uddannelsesinstitutionerne er godkendt af ministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser.

Uddannelsesinstitutionernes bestyrelse og ledelse har ansvar for, at udbud og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelserne sker inden for de regler og rammer, der gælder for arbejdsmarkedsuddannelserne.

Alle udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse indgår i et VEU-center. Landets 13 VEU-centre skal bidrage til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende almene og erhvervsrettede voksenuddannelse gennem rådgivning af medarbejdere og virksomheder om uddannelse, koordinering af institutionernes virksomhedsopsøgende arbejde og medvirken til at afdække uddannelsesbehov på det lokale arbejdsmarked.

AMU-centre, tekniske skoler, handelsskoler, sosu-skoler og større uddannelsessteder skal nedsætte lokale uddannelsesudvalg i samarbejde med efteruddannelsesudvalgene. De øvrige udbydere kan nedsætte lokale uddannelsesudvalg. De lokale uddannelsesudvalg virker for samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionen og det lokale arbejdsmarked.

Sidst opdateret: 10. januar 2020