På den enkelte institution har bestyrelsen det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Det er også bestyrelsen, der har ansvaret for, at politiske målsætninger bliver realiseret. Ansvaret for institutionens daglige drift er forankret hos institutionens leder.

Bestyrelsens ansvar og opgaver

Bestyrelsens ansvar omfatter både drift og udvikling af institutionen i forhold til de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som institutionen varetager. Desuden er det bestyrelsens ansvar, at der på institutionen er den rette ledelse, som på fornuftig vis kan varetage den daglige drift og medvirke til, at politiske målsætninger realiseres.

Institutionens bestyrelse har ansvaret for, at aktiviteterne på institutionen varetages i overensstemmelse med de mål, rammer og vilkår, der er fastsat i de relevante love og bekendtgørelser.

Bestyrelsen træffer beslutning om institutionens udbud af uddannelser. Bestyrelsen fastsætter også kapaciteten - det vil sige det antal kursister, institutionen kan optage.

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter blandt andet:
  • at træffe beslutning om institutionens udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet
  • at fastlægge strategi for institutionens virksomhed og udvikling
  • at sikre den rette ledelse
  • at sørge for at politiske målsætninger bliver til virkelighed på institutionen
  • at godkende budget og regnskab for institutionen.
Sidst opdateret: 10. januar 2020