Forhåndsgodkendelsen opnås ved, at du udfylder nedenstående samtykkeerklæring, om at uddannelsesstedet må rette henvendelse til politiet med henblik på, at politiet må søge oplysninger om dig i politiets registre for at kunne vurdere, om du på nuværende tidspunkt opfylder de vandelsmæssige betingelser for at kunne blive godkendt til ansættelse som vagt.

Der er alene tale om en forhåndsgodkendelse, og uddannelsesinstitutionen gøres ikke bekendt med årsagen til, at du eventuelt ikke kan forhåndsgodkendes.

Samtykkeerklæring

I samtykkeerklæringen skal du:

  • bekræfte, at du har fast bopæl i Danmark, eller at du har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark
  • angive hvilken uddannelsesinstitution, du søger om optagelse på
  • angive CPR-nr., navn, adresse og e-mailadresse

underskrive samt sende samtykkeerklæringen til den ønskede uddannelsesinstitution.

Hent samtykkeerklæring for grundlæggende vagt (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020