Hop til indhold

Avu omfatter en række almene undervisningsfag.

Uddannelsesinstitutionerne udbyder mindst en gang om året kernefagene: dansk, dansk som andetsprog, engelsk, matematik, naturvidenskab, historie eller samfundsfag og tysk eller fransk.

Derudover kan institutionerne udbyde tilbudsfagene billedkunst, formidling, grundlæggende it, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi samt samarbejde og kommunikation.

Fagene udbydes på forskellige niveauer

Avu-fagrækken indeholder fag på basisniveau, som niveaumæssigt ligger under folkeskolens 9. klasse, samt fag på niveauerne G, F, E og D. Niveau G svarer til 9. klasse og niveau E til 10. klasse. Det afsluttende højeste niveau D giver god faglig sammenhæng til hf-uddannelsen.

De fleste kernefag udbydes på alle niveauer. Det vil sige basisniveau og på G- til D-niveau. De fleste tilbudsfag udbydes kun på et enkelt niveau.

Øvrige undervisningsaktiviteter

Institutionen skal i tilknytning til de enkelte fag tilbyde kursisterne supplerende, differentieret undervisning. Undervisningen skal give kursisten mulighed for særlig faglig fordybelse eller mulighed for en grundigere gennemgang af vanskelige faglige emner mv. Deltagelse er frivillig og vederlagsfri for kursisten.

Institutionen kan på baggrund af en individuel behovsvurdering tilbyde introducerende undervisning til den kursist, der har ønske og behov for at komme i gang med uddannelse, men som står usikker og fremmed over for undervisning. Introducerende undervisning kan som hovedregel kun tilbydes én gang til hver kursist. Deltagelse er vederlagsfri for kursisten.

Niveauer og timetal
 Kernefag  Basis  G  F  E  D
 Dansk  60  120  60  60  60

 Dansk som andetsprog

 Engelsk

 90  180  75  60  60
 60  105  45  45  45
 Fransk  60  105  45  45  45
 Historie          60
 Matematik  60  105  60  60  60
 Naturvidenskab    90  45  45  45
 Samfundsfag    45      75
 Tysk  60  105  45  45  45
 Tilbudsfag          
 Billedkunst          60
 Formidling          60
 Grundlæggende it  45  45      
 Idræt          60
 Latin        45  45
 Livsanskuelse          60
 Psykologi          60
 Samarbejde og kommunikation    60      
 Øvrige tilbud          
 Supplerende, differentieret undervisning  x  x  x  x  x
 Introducerende undervisning  x  x  x  x  x
Sidst opdateret: 15. september 2023