Undervisningen foregår primært på voksenuddannelsescentre og udbydes af VUC (vuc.dk), som findes rundt om i landet.

Det er institutionen, der beslutter om en ansøger kan optages. Optagelse på forskellige fag og niveauer sker ud fra en konkret vurdering af ansøgerens forudsætninger for at kunne følge undervisningen.

For ansøgere, der ikke er fyldt 18 år ved uddannelsens start skal der foreligge en uddannelsesplan fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling ved avu. Den almindelige deltagerbetaling udgør aktuelt 120 kr. for kernefag, og 1.230 kr. for tilbudsfag.

Læs mere om de enkelte fag på avu

Kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, betaler en forhøjet deltagerbetaling på 750 kr. ekstra pr. fag.

Kursister, der har en videregående uddannelse, skal betale fuld deltagerbetaling. Prisen afhænger af uddannelsestiden og varierer derfor mellem ca. 4.600 kr. og 17.300 kr. Læs mere om deltagerbetaling nedenfor.

Støtte

Du kan få uddannelsesstøtte til avu, hvis en række betingelser er opfyldt.

For at få SU (Statens Uddannelsesstøtte) skal du blandt andet være fyldt 18 år, have mindst 23 undervisningstimer om ugen (17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år) og være studieaktiv.

Hvis du er SU-modtager, kan du også få tilskud til dækning af deltagerbetaling. Du kan højst få dækket 85 procent af det månedlige beløb.

Du kan få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til avu, hvis en række nærmere omstændigheder er opfyldt, her-under at du er fyldt 25 år, er i beskæftigelse og har aftalt uddannelsesforløbet med din arbejdsgiver.

Læs mere om dine søgemuligheder nedenfor.

Sidst opdateret: 5. april 2019