Hop til indhold
  • Der vil være adgang til filerne til vinterterminen på denne hjemmeside 3 arbejdsdage før prøvedagen.
  • Der henvises i øvrigt til den fremsendte vejledning om prøvemateriale til eksaminander, der aflægger prøve på særlige vilkår – (vintertermin - 2020).

Log på med NemID.

Tilgængeligt prøvemateriale til prøverne ved almen voksenuddannelse

Sidst opdateret: 21. januar 2021