Hop til indhold
  • Der vil være adgang til filerne til vinterterminen på denne hjemmeside 3 arbejdsdage før prøvedagen.
  • Der henvises i øvrigt til den fremsendte vejledning om prøvemateriale til eksaminander, der aflægger prøve på særlige vilkår – (vintertermin - 2020).

Log på med NemID.

Fold prøvedatoerne ud ved at klikke på plus-tegnet. Herefter kan du vælge prøvematerialet til den specifikke prøve.

kl. 9.00-12.00

Tysk niveau D, skriftlig prøve - teksthæfte

Sidst opdateret: 27. november 2020