Censorer ved avu skal indgive en rapport om prøveafholdelsen og om prøvens resultater, dvs. de afgivne karakterer, til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Censors rapport om prøveafholdelse og prøve- og eksamensresultater bedes indgivet en måned efter at prøven er afholdt.

Censor skal afgive rapport for hver prøve, vedkommende har bedømt.

Rapporteringen foretages i henhold til den almene eksamensbekendtgørelses § 29, stk. 6.

Om brug af rapporterne

Ministeriets eksamens- og tilsynsansvarlige bruger rapporterne til at overvåge prøvernes kvalitet og resultater. Fagkonsulenten bruger rapporterne som en del af grundlaget for evaluering af den stillede opgave.

Sidst opdateret: 29. april 2020