Hop til indhold

Censorer ved avu skal indgive en rapport om prøveafholdelsen og om prøvens resultater, det vil sige de afgivne karakterer, til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Censors rapport om prøveafholdelse og prøve- og eksamensresultater bedes indgivet en måned efter at prøven er afholdt.

Censor skal afgive rapport for hver prøve, vedkommende har bedømt.

Rapporteringen foretages i henhold til den almene eksamensbekendtgørelses § 29, stk. 6.

Om brug af rapporterne

Ministeriets eksamens- og tilsynsansvarlige bruger rapporterne til at overvåge prøvernes kvalitet og resultater. Fagkonsulenten bruger rapporterne som en del af grundlaget for evaluering af den stillede opgave.

Sidst opdateret: 26. juli 2023