Hop til indhold

Brug af værktøjer baseret på kunstig intelligens (AI) som f.eks. ChatGPT er ikke tilladte hjælpemidler og må ikke bruges under prøverne og under en eventuel forberedelse til avu-prøver.

Det skyldes, at prøvebesvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse.

Anvendelse af ikke tilladte hjælpemidler vil være eksamenssnyd og vil resultere i bortvisning fra prøven.

Prøvetilsyn

Det er institutionens ansvar at føre et effektivt tilsyn med, at eksaminanderne ikke kommunikerer utilsigtet eller gør brug af ikke tilladte hjælpemidler.

Institutionen herunder prøveansvarlige og undervisere skal forud for prøverne informere kursisterne om, hvilke hjælpemidler der er tilladte ved de pågældende prøver og under en eventuel forberedelse.

Institutionen skal herudover sikre, at de tilsynsførende ved prøverne og under en eventuel forberedelse er særligt opmærksomme på kursisternes brug af og adgang til digitale hjælpemidler samt er informeret om, hvad der er tilladte hjælpemidler ved prøverne og under en eventuel forberedelse.

Institutionen er herudover forpligtet til at informere kursisterne om konsekvenserne ved formodning om snyd og brug af ikke tilladte hjælpemidler.

Om brug af AI-baserede værktøjer

Opdateret 16/05 2023 kl. 14:30

Nej. Brug af ChatGPT og andre lignende AI-baserede værktøjer er ikke tilladte ved prøverne på avu. Det gælder uanset om programmet eller tjenesten tilgås via internettet eller er forhåndsinstalleret på eksaminandens pc.

Brug af AI-baserede værktøjer som f.eks. ChatGPT vil medføre, at prøvebesvarelsen ikke er selvstændig og kursistens egen. En anvendelse af f.eks. ChatGPT vil derfor være eksamenssnyd.

Opdateret 16/05 2023 kl. 14:30

Institutionerne skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet eller gør brug af ikke tilladte hjælpemidler som f.eks. AI-baserede værktøjer.

Institutionen er forpligtet til at føre et effektivt tilsyn med dette.

Opdateret 16/05 2023 kl. 14:31

En anvendelse af f.eks. ChatGPT vil være eksamenssnyd. Det gælder både under selve prøven og under en forberedelse, selvom alle hjælpemidler som udgangspunkt er tilladte hjælpemidler, herunder elektroniske.

Opdateret 16/05 2023 kl. 14:32

Ved prøver på avu kan institutionen tildele særlige prøvevilkår.

AI-baserede værktøjer f.eks. ChatGPT er ikke værktøjer, der kan tillades som hjælpemidler, i forbindelse med særlige vilkår. Det skyldes, at brug af f.eks. ChatGPT vil medføre, at prøvebesvarelsen ikke er selvstændig og eksaminandens egen.

Opdateret 16/05 2023 kl. 14:32

Opstår der under en prøve formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, skal dette indberettes til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, kan eksaminanden blive bortvist fra prøven.

Opdateret 16/05 2023 kl. 14:32

Hvis et AI-baseret værktøj f.eks. ChatGPT enten bidrager til eller leverer hele eksaminandens besvarelse, er der ikke længere tale om en selvstændig besvarelse.

En anvendelse af f.eks. ChatGPT vil derfor medføre, at besvarelsen ikke opfylder kravet om at være eksaminandens selvstændige besvarelse og betragtes derfor som eksamenssnyd.

Institutionen vil skulle bortvise eksaminanden fra prøven, samt overveje om der er behov og grundlag for at anvende yderligere sanktion for eksamenssnyd.

Opdateret 16/05 2023 kl. 14:33

Nej, ikke som hovedregel.

Det gælder for stort set alle avu-prøver, at AI-baserede værktøjer som f.eks. ChatGPT ikke er tilladte hjælpemidler, også selvom alle hjælpemidler, herunder elektroniske, er tilladt. Det er dog fastsat regler i lærerplanen for Grundlæggende it på G-niveau, at kursisten skal have adgang til valgte it-værktøjer, som indgår i synopsen. Institutionen skal dog være opmærksom på, at såfremt ChatGPT indgår i synopsen, skal afviklingen af prøven ske under forhold, der medvirker til, at der er tale eksaminandens egen og selvstændig besvarelse.

Sidst opdateret: 13. februar 2024