Hop til indhold

Love og bekendtgørelser findes på retsinformation.dk. På retsinformation.dk vil der for hver lov være tilknyttet et link til højre på siden, hvor du kan finde bekendtgørelser, cirkulærer m.v. til den pågældende lov eller lovbekendtgørelse.

Bemærk at regler kan være ændret. Når du har klikket på et link til retsinformation.dk vil eventuelle ændringer fremgå af boksen ”Senere ændringer til forskriften” i højre side.

Telefonisk kontakt

Marcus Petersen
+453392 5258

Sidra Jabin Aslam
+45 2143 1823

Sidst opdateret: 7. juli 2021