Ved hvert voksenuddannelsescenter nedsætter bestyrelsen et uddannelsesudvalg, der rådgiver centeret i uddannelsesspørgsmål.

Udvalget sammensættes af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere og repræsentanter for driftsoverenskomstparter. Udvalget kan endvidere have repræsentanter for institutionen.

Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som udbuddet af uddannelser dækker.

Kursistråd

På avu kan kursisterne få indflydelse på deres uddannelse og deres institution gennem kursistrådet.

Kursistrådet behandler spørgsmål af betydning for kursister i almindelighed og og kan bruges til at styrke den demokratiske forståelse blandt kursisterne.

VEU-rådet

Voksen- og Efteruddannelsesrådet (VEU-rådet) rådgiver undervisningsministeren om forhold, der har betydning for erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse.

Rådet for Ungdomsuddannelser 

Rådet for Ungdomsuddannelser rådgiver undervisningsministeren om tværgående og fælles emner og udfordringer på området for ungdomsuddannelse, herunder om uddannelserne i overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse for eksempel avu.

 

 

Sidst opdateret: 10. januar 2020