Hop til indhold

Hvis du vil klage over institutionens afgørelse vedrørende avu, skal du sende klagen til institutionen.

Hvis du ikke får medhold i din klage, kan du indgive klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (stukuvm.dk), når klagen vedrører retlige forhold.

Sidst opdateret: 26. juli 2023