Hop til indhold

Hvis du vil klage over institutionens afgørelse vedrørende avu, skal du sende klagen til institutionen.

Hvis du ikke får medhold i din klage, kan du indgive klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (stukuvm.dk), når klagen vedrører retlige forhold.

Telefonisk kontakt

Sidra Jabin Aslam
+45 2143 1823

Sidst opdateret: 14. januar 2021