Nye tal viser, at særligt køn har betydning for, hvor stor en andel af de unge der forventes at få en erhvervskompetencegivende uddannelse - altså en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, som giver direkte adgang til arbejdsmarkedet.

Blandt de unge, der blev færdige med 9. klasse i 2016, er det forventningen, at 85 procent af piger får en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens det samme kun gælder for 77 procent af drengene.

Ser man udelukkende på de videregående uddannelser ventes også en større andel piger end drenge at komme i mål. Her forventes fem ud af ti drenge at tage en videregående uddannelse, og blandt pigerne er det syv ud ti.

 

Figur der viser fordelingen af drenge og pigers uddannelse