Jo lavere karaktergennemsnit en gymnasieelev har med fra grundskolen, jo større er sandsynligheden for, at eleven falder fra i løbet af det første år på gymnasiet. Det viser tal fra Undervisningsministeriet baseret på de elever, der begyndte i gymnasiet i 2015. Næsten hver tredje elev, der har et gennemsnit under 4, droppede ud, inden de kunne nå at starte i 2. g. For de elever, der har et karaktergennemsnit mellem 4 og 5 med sig fra folkeskolen, var det være mere end hver fjerde, der dropper, mens det blot gælder 3 procent af de elever, der har et gennemsnit på over 9.

Figur 1. Frafald første år i gymnasiet fordelt på elevens gennemsnit fra grundskolen. Tilgang 2015.

Figur 1. Frafald første år i gymnasiet fordelt på elevens gennemsnit fra grundskolen. Tilgang 2015.
Note: Gennemsnittet fra grundskolen er beregnet som gennemsnit over alle års-og prøvekarakterer for alle elever som har mindst 7 karakterer. Elever med uoplyst karakter indgår ikke i opgørelserne.
Kilde: Undervisningsministeriet, egne beregninger.