Hop til indhold

Danmarks Evalueringsinstitut har netop afsluttet en undersøgelse af omfang og praksis for udskrivning af elever fra de frie skoler. Undersøgelsen viser bl.a., at eleverne på de frie grundskoler selv er blevet inddraget i 56 procent af de forløb, der ledte frem til skolens beslutning om udskrivning, i løbet af sidste og indeværende skoleår. For efterskolerne er det sket i 82 procent af tilfældene.

Undersøgelsen viser desuden, at særligt alder og årsag til udskrivningen har betydning for, om eleven inddrages eller ej. Oftest er det elever fra børnehaveklassen og indskolingen, der ikke bliver direkte inddraget i forløbet omkring skolens udskrivning af eleven.

På baggrund af en række sager fra de frie skoler, hvor elever er blevet udskrevet uden at blive inddraget i beslutningen først, har Folketingets Ombudsmand i april 2014 henvendt sig til ministeriet. En udskrivelse uden inddragelse strider mod kravet i FN’s Børnekonvention om, at børn bliver inddraget i beslutninger, der angår dem selv. Folketingets Ombudsmand har ønsket at sikre, at skolerne fremover inddrager eleven, når de beslutter at udskrive en elev.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udgav i marts 2015 sammen med de frie skolers foreninger og Danske Skoleelever et vejledningsmateriale, som skal hjælpe de frie skoler med at inddrage eleverne, hvis der er tvivl om, hvorvidt eleven kan fortsætte med at gå på skolen. Det er ministeriet, der har bestilt den omtalte undersøgelse af området hos Danmarks Evalueringsinstitut.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling vil nu overveje mulige yderligere initiativer, som kan igangsættes, på baggrund af resultaterne i undersøgelsen fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Læs mere

Rapport - Udskrivning af elever (pdf)

Vejledning - At lytte og inddrage (pdf)

Vejledning - Jeg har ret til at blive lyttet til (pdf)