Hop til indhold

PRESSEMEDDELELSE

 I Danmark har vi en skoletradition med et stærkt fokus på børn og unges demokratiske dannelse. Det er baggrunden for en ny aftale, der skal forbedre kvaliteten på landets frie grundskoler. Elever i frie grundskoler skal være bedst muligt forberedt til at leve i et frit demokratisk samfund med respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Aftalepartierne er enige om, at mangfoldigheden blandt de frie grundskoler netop er et udtryk for, at frihed og folkestyre er centrale værdier i det danske samfund. Aftalen skal styrke det gode arbejde, der allerede foregår på de frie skoler. Med aftalen følger en lang række initiativer. Blandt andet skrives et krav om demokratisk dannelse af eleverne ind i friskoleloven. Derudover vil et styrket tilsyn med skoler med særlige udfordringer i forhold til frihed og folkestyre-kravet se på, hvordan skolerne lever op til kravet om frihed og folkestyre.

”Jeg er glad for, at vi med aftalen sikrer kvaliteten af de frie grundskoler samtidigt med, at vi bevarer frihed og ansvar på skolerne. Langt de fleste skoler gør det rigtigt godt, men er der skoler, hvor det halter med at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Det skal vi reagere på, og det skal vi gøre resolut. Derfor skærper vi tilsynet med skolerne,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

”For Dansk Folkeparti er det glædeligt, at det endelig er lykkedes at få skærpet tilsynet over for de friskoler, der misbruger friskoleloven. Vi forsøgte flere gange under den tidligere røde regering at få tilsynet skærpet, men blev fuldstændigt afvist. Med denne aftale får myndighederne bedre muligheder for at holde øje med blandt andet muslimske friskoler, der er under mistanke for at modarbejde integrationen og have koranskoler i det skjulte, og som svindler med offentlige midler,” siger Alex Ahrendtsen, DF.

De frie skoler udgør en vigtig del af den demokratiske kultur i Danmark. Friheden for borgerne i forhold til selv at kunne starte en skole ud fra egne ideer og idealer er værdifuld i et demokratisk samfund, og de frie skoler har historisk spillet en afgørende rolle i oplysnings- og samtaletraditionen i lokalsamfundene. Samtidig åbner den decentrale tillidsmodel også mulighed for misbrug. Derfor er vi nødsaget til at sætte tilsynet med "frihed-og-folkestyrekravet" i system på en måde, vi ikke har set tidligere. Det er det, undervisningsministeren stiller sig i spidsen for nu, og jeg har tillid til, at det vil komme til at virke,” siger Merete Riisager, Liberal Alliance.

”Når friskoler misbruger de frihedsrettigheder, der ligger i friskoleloven, er det også et misbrug af vores demokratiske traditioner i Danmark. Derfor er vi i Det Konservative Folkeparti glade for, at der nu laves en række stramninger af tilsynet med de frie grundskoler, så myndighederne får bedre muligheder for at skolerne lever op til dansk lovgivning. Der er set en række tilfælde med muslimske friskoler, som tydeligt ikke følger hverken loven eller dens intentioner. Jeg er glad for, at vi fremadrettet kan sætte hårdere ind over for dem,” siger Mai Mercado, Det Konservative Folkeparti.

Aftalen indebærer desuden, at forældrene får bedre mulighed for at følge kvaliteten på skolen med yderligere krav til skolens lokale tilsynsførende. Der indføres blandt andet kortere valgperioder for tilsynsførende, et mere uvildigt tilsyn med karensperiode, indberetning og registrering af den enkelte tilsynsførendes tilsynsskoler, en styrket tilsynserklæring og en styrket uddannelse af de certificerede tilsynsførende.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling vil inddrage de frie skolers foreninger i gennemførelsen af intentionerne i aftalen.

Aftalepartierne er enige om, at initiativerne gennemføres hurtigst muligt. Udviklingen af alle initiativer igangsættes derfor i nær fremtid. Forslag, der ikke kræver lovændring, iværksættes så vidt muligt i foråret 2016. Forslag, der kræver lovændring, vil blive fremsat i næstkommende folketingssamling.

Folketingets øvrige partier inviteres til at tilslutte sig aftalen.

FAKTA:

Ifølge friskoleloven skal ”skolerne efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene”. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, at skolerne lever op til dette krav.