Hop til indhold

Den nye vejledning om organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede er en opdatering af en tidligere vejledning fra 2007. Vejledningen forklarer og uddyber de gældende regler i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, der trådte i kraft den 1. august 2016. Vejledningen indeholder desuden blandt andet anbefalinger til kommunerne om skolernes organisering og tilrettelæggelse af undervisningen af tosprogede elever med behov for sprogstøtte.

Vejledningen kan dermed tjene som et vigtigt redskab til at styrke undervisningen i dansk som andetsprog på landets skoler og er et supplement til den indsats, Undervisningsministeriet i forvejen har på tosprogsområdet. Undervisningsministeriets læringskonsulenter tilbyder blandt andet løbende vejledning og sparring til landets kommuner, dagtilbud, skoler og fritidstilbud om, hvordan tosprogede børn og unges faglighed styrkes, og om, hvad der virker i arbejdet med tosprogede børn og unge.

Om vejledningen

Undervisningsministeriet udstedte i 2016 en ny bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, der trådte i kraft den 1. august 2016. Bekendtgørelsen ændrede kravene til modtagelsesklasser som opfølgning på topartsaftalen af 18. marts 2016 mellem den daværende regering og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtning. De nye regler om modtagelsesklasser er beskrevet nærmere i vejledningen.