Undervisningsministeriet og Kulturministeriet inviterer til tre regionale vidensdelingsseminarer med inspiration og praktisk viden til arbejdet med åben skole. Alle interesserede – skoler, kommuner og lokale aktører fra kultur- og foreningslivet– inviteres til vidensdelingsseminar for det tværministerielle initiativ ”Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling”. Deltagelsen er gratis.

På seminarerne sættes fokus på og tale om tværgående, centrale udfordringer og perspektiver i arbejdet med den åbne skole. Ved seminaret præsenterer udvalgte repræsentanter fra igangværende åben skole-projekter deres arbejde, erfaringer og resultater, herunder hvordan samarbejder kan bygges op, så de understøtter en længere og mere varieret skoledag, ligesom der b.la. vil være oplæg fra Nationalt Netværk af Skoletjenester.

Formålet er at sikre national videndeling, inspirere og motivere kommuner, skoler og lokale aktører i hele landet til at igangsætte samarbejdsaktiviteter på egen hånd og give redskaber og værktøjer til at håndtere centrale udfordringer i samarbejdsaktiviteterne.

Der vil være seks samtalesaloner, som sætter fokus på forskellige temaer, hvoraf deltagerne hver kan tilmelde sig tre.

De tre vidensdelingsseminarer afholdes på følgende tidspunkter og kan tilmeldes via nedenstående links:

Tværministerielt åben skole-initiativ

Med folkeskolereformen skal skolerne i højere grad åbne sig for det omgivende samfund ved at inddrage det lokale kultur- og erhvervsliv, idrætsforeninger, musik- og kulturskoler, ungdomsskoler, naturskoler, museer og andre lokale foreninger og aktører i skoledagen.

Med det mål at understøtte samarbejdsprojekter mellem skolerne og de lokale aktører, vise muligheder ved samarbejder og danne grobund for at udvikle nye samarbejder, har Undervisningsministeriet og Kulturministeriet iværksat det tværministerielle initiativ ”Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling”.

Som en del af initiativet afholdes en række vidensdelingsseminarer, ligesom der er udmøntet en pulje til støtte af projekter, der udvikler lokale samarbejder mellem skolen og det lokale foreningsliv, kunst- og kulturtilbud og virksomheder.