Hop til indhold

Ny pulje skal støtte den faglige og sociale indsats til de elever, som er særligt kloge eller har særlige talenter. Undersøgelser viser, at der rundt omkring i klasserne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne er elever, der savner udfordringer, keder sig og ikke yder de præstationer, de har potentiale til. Det kan betyde, at de måske heller ikke får en uddannelse, som svarer til deres evner. International forskning viser, at de højt begavede elever profiterer af en særlig tilrettelagt undervisning, også selv om det kun er nogle få timer om ugen. Og senest har forskere fra KORA peget på, at for få kommuner har tilbud til højtbegavede børn i folkeskolen. Det skal den nye pulje, som er åben for ansøgninger, være med til at sikre.

”Alle børn og unge skal udfordres – lige meget om eleverne er fagligt svage eller stærke. Vi skal dyrke talenterne. Vi har en særlig udfordring med de højtbegavede elever, der risikerer at mistrives og underpræstere i skolen, hvis vi ikke gør en særlig indsats for dem. Her skal puljen være med til at sikre, at vi bliver bedre til at tage hånd om dem og deres talenter, så de også bliver udfordret og udvikler sig mest muligt,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Der kan søges om midler til at udvikle nye tiltag og indsatser rettet mod talentfulde elever, højtbegavede elever og elever med særlige forudsætninger. Det kan være turbo- og talentudvikling, hvor eleverne får målrettet undervisning uden for klassen nogle timer om ugen eller deltager i talentcamps. Der kan også søges om midler til tiltag, der understøtter et målrettet, vidensbaseret og struktureret arbejde med undervisning af talenter og højt begavede elever i grundskolen og ungdomsuddannelser. Det kan for eksempel være ved, at viden om, hvordan talenter og højtbegavede elever identificeres, og hvordan skoler og uddannelser bedst muligt tager højde for elevernes særlige behov for læring, bliver omsat til praksis og kommer eleverne til gavn.

Puljen kan fra i dag søges af folkeskoler via kommuner, frie grundskoler, frie fagskoler, efterskoler og deres foreninger, udbydere af ungdomsuddannelser, organisationer med særlig kendskab til udvikling af talenter i uddannelsesmæssig sammenhæng, professionshøjskoler og universiteter samt selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning.

Fakta
Ansøgningsfristen for puljen er den 7. december 2016, kl. 12. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling giver svar på ansøgninger i december 2016.

Ny pulje skal styrke indsatsen for talenter og højtbegavede elever

Talenter og højtbegavede elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser får ekstra støtte med ny pulje på otte millioner kroner. Pengene skal både gå til at styrke elevernes trivsel og sikre, at de bliver udfordret fagligt.

Ny pulje skal støtte den faglige og sociale indsats til de elever, som er særligt kloge eller har særlige talenter. Undersøgelser viser, at der rundt omkring i klasserne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne er elever, der savner udfordringer, keder sig og ikke yder de præstationer, de har potentiale til. Det kan betyde, at de måske heller ikke får en uddannelse, som svarer til deres evner. International forskning viser, at de højt begavede elever profiterer af en særlig tilrettelagt undervisning, også selv om det kun er nogle få timer om ugen. Og senest har forskere fra KORA peget på, at for få kommuner har tilbud til højtbegavede børn i folkeskolen. Det skal den nye pulje, som er åben for ansøgninger, være med til at sikre.

”Alle børn og unge skal udfordres – lige meget om eleverne er fagligt svage eller stærke. Vi skal dyrke talenterne. Vi har en særlig udfordring med de højtbegavede elever, der risikerer at mistrives og underpræstere i skolen, hvis vi ikke gør en særlig indsats for dem. Her skal puljen være med til at sikre, at vi bliver bedre til at tage hånd om dem og deres talenter, så de også bliver udfordret og udvikler sig mest muligt,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Der kan søges om midler til at udvikle nye tiltag og indsatser rettet mod talentfulde elever, højtbegavede elever og elever med særlige forudsætninger. Det kan være turbo- og talentudvikling, hvor eleverne får målrettet undervisning uden for klassen nogle timer om ugen eller deltager i talentcamps. Der kan også søges om midler til tiltag, der understøtter et målrettet, vidensbaseret og struktureret arbejde med undervisning af talenter og højt begavede elever i grundskolen og ungdomsuddannelser. Det kan for eksempel være ved, at viden om, hvordan talenter og højtbegavede elever identificeres, og hvordan skoler og uddannelser bedst muligt tager højde for elevernes særlige behov for læring, bliver omsat til praksis og kommer eleverne til gavn.

Puljen kan fra i dag søges af folkeskoler via kommuner, frie grundskoler, frie fagskoler, efterskoler og deres foreninger, udbydere af ungdomsuddannelser, organisationer med særlig kendskab til udvikling af talenter i uddannelsesmæssig sammenhæng, professionshøjskoler og universiteter samt selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning.

Fakta
Ansøgningsfristen for puljen er den 7. december 2016, kl. 12. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling giver svar på ansøgninger i december 2016.