Hop til indhold

Hvad er elevernes holdning til skoledagens længde? Det er cirka 16.500 elever blevet spurgt om i foråret 2015 som led i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har nu på foranledning af ministeren for børn, undervisning og ligestilling analyseret elevernes besvarelser.

Analysen viser, at 42 procent af eleverne tilkendegiver, at de synes, at skoledagen er lidt for lang, mens 34 procent tilkendegiver, at skoledagen er alt for lang. Analysen fra SFI viser endvidere, at flere drenge end piger tilkendegiver, at de synes, at skoledagen er enten lidt eller alt for lang. Etnisk danske elever er også mere kritiske over for skoledagens længde end tosprogede elever, og der er flere elever, som ikke bor sammen med begge forældre, der er kritiske over for skoledagens længde.

Folkeskolereformen har givet længere skoledage for eleverne. En undersøgelse, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fik Epinion til at gennemføre i august-september 2015, viste, at en del skoler ikke matchede folkeskoleforligskredsens intentioner om, at elevernes gennemsnitlige skoledag skal slutte cirka kl. 14.00, 14.30 og 15.00 i henholdsvis indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. På den baggrund udsendte folkeskoleforligskredsen et brev til alle kommuner med en beskrivelse af rammerne for skoledagens længde.

Derudover har ministeren for børn, undervisning og ligestilling i januar 2016 udsendt et brev til alle kommunalbestyrelser med et notat, der beskriver mulighederne for at afkorte skoledagen inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer.

Spørgsmålet om elevernes holdning til skoledagens længde indgår i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen, hvor der løbende gennemføres undersøgelser af elevernes skoledag efter folkeskolereformen. Der er blandt andet planlagt undersøgelser af, hvorvidt skoledagens længde har betydning for elevernes skoledag og fritidsliv samt trivsel i skolen. Disse analyser offentliggøres i efteråret 2016 og primo 2017.

Læs analysen her.