Hop til indhold

Ressourcepersoner med en specialpædagogisk viden, co-teaching og teamsamarbejde er tiltag, som ofte nævnes, når det gælder om, at få inklusionen til at lykkes. Men hvordan kan det gøres? Det handler blandt andet om et ligeværdigt samarbejde mellem almenlæreren og speciallæreren, hvor der er et fælles ansvar for udviklingen af et inkluderende læringsmiljø for alle elever i klassen. Det handler også om gode professionelle relationer med åbenhed og forståelse for hinandens fagligheder, hvor et fælles rum for læring kan påstå. Og det handler om ledelse, der prioriterer at skabe rammerne og organiseringen på skolen for at samarbejdet kan blomstre.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet et nyt inspirationsmateriale, der sætter fokus på det flerfaglige samarbejde om inklusion. Materialet bygger både på forskning og praksiserfaringer og indeholder videointerview med forskere og praktikere, som giver deres perspektiv på, hvad der skal til for at få det special- og almenpædagogiske samspil til at fungere.

Inspirationsmaterialet fokuserer på tre temaer – co-teaching, ressourcepersoner og team-samarbejde. For hvert tema er der en række arbejdsspørgsmål for praktikere, skoleledelse og forvaltning, som kan sætte gang i overvejelser i forhold til at løfte det flerfaglige samarbejde til gavn for inklusionen.

Fakta om inspirationsmaterialet

EVA har udarbejdet inspirationsmaterialet på baggrund af både forskning og praksis. EVA har taget udgangspunkt i rapporten ”Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde i forbindelse med inklusion” af Hansen mfl. (2014) samt indsatser i de kommuner, der har fået tildelt midler fra ”Pulje til frikøb af specialpædagogiske ressourcer for at støtte en ekstra indsats i folkeskolen”. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har finansieret materialet.