Hop til indhold

Terrorangrebet i Paris og terrorangrebet i København i februar 2015 viser, at der er unge mennesker i Europa og i Danmark, der ikke ser sig selv som en del af samfundet. De er tiltrukket af radikale synspunkter, som både fremmedgør dem fra fællesskabet, og som også i værste fald kan udgøre en konkret fare for helt uskyldige mennesker og de grundlæggende samfundsværdier.

Begivenhederne i Paris har aktualiseret, at vi her i Danmark forholder os til, hvordan vi i undervisningssystemet bidrager til, at unge og voksne socialiseres til at begå sig i et samfund præget af frihed og folkestyre og ikke marginaliseres socialt, politisk eller religiøst. Vi skal minimere risikoen for ekstreme handlinger. Indsatsen i undervisningssystemet skal ses i sammenhæng med den generelle forebyggende indsats i forhold til radikalisering og ekstremisme.

”Skal vi forhindre, at unge mennesker radikaliseres, og at Europa gang på gang rammes af terrorangreb, må vi i højere grad se på forebyggelse. Vi skal have nødvendige redskaber til at sætte ind, hvis unge mennesker radikaliseres, så vi undgår nye angreb på uskyldige mennesker og på vores fællesskab,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Ministeren har taget initiativ til, at der iværksættes en række konkrete indsatser på undervisningsområdet, der skal bidrage til at modvirke sådanne handlinger. Det drejer sig om:

  • en temauge om fællesskab, demokrati og medborgerskab i det danske undervisningssystem, hvor eleverne får konkrete erfaringer med demokratiet i praksis
  • materiale til EMU’en om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
  • opkvalificeringsforløb til udvalgte læringskonsulenter i forhold til at rådgive og vejlede om radikalisering og ekstremisme
  • formidling af eksisterende materiale fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration på EMU’en i en form, så det er anvendeligt for lærere og øvrige aktører rundt om skolen
  • en opdatering af den eksisterende vejledning om sikkerhed og kriseberedskab.

Herudover har Danmark i regi af EU støttet, at fremme af medborgerskab og forebyggelse af marginalisering og radikalisering står stærkt i den såkaldte Paris-erklæring og derved får et større fokus i EU’s arbejde inden for uddannelse og ungdom.