Hop til indhold

PRESSEMEDDELELSE

Folkeskoleforligskredsen har på dagens forligskredsmøde diskuteret skoledagens længde. Her er forligskredspartierne blevet enige om at sende brev til kommunerne. På de fleste skoler er der fundet gode lokale løsninger på skemaer, der fungerer. Det vil forligskredsen gerne kvittere for, men der er også steder, hvor der er rum til forbedring, og behov for forbedring.

I brevet fremgår det blandt andet, at der i forbindelse med reformen blev indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen. 

”I forligskredsen er vi optaget af, at der findes en balance mellem, at børnene skal lære mere, og at der også skal være plads og tid til fritidsliv for børn og unge. Kommunerne har med folkeskolereformen fået stor frihed til at indrette skoledagen og finde gode lokale løsninger. Den frihed forpligter til, at man lokalt påtager sig ansvaret og finder gode løsninger, der er afstemt med forældrene,” siger Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling.

Brevet er sendt på vegne af: Venstre, Socialdemokraterne, Danske Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF.