Fra i år omfattes taxametertilskud til statslige uddannelsesinstitutioner også af momsloven. Det er resultatet af en EU-dom, der betyder, at erhvervs- og produktionsskolers momsgrundlag bliver større. Det giver en merudgift på knap 100 millioner kroner årligt for erhvervs- og produktionsskoler. Pengene skal dog alligevel ikke findes på skolernes budgetter, da regeringen har besluttet at kompensere for den ekstra momsregning.

Undervisningsminister Merete Riisager er godt tilfreds med, at skolerne trods EU-dommen slipper for den store regning.

”Der er tale om rigtig mange penge, som den enkelte skole skulle finde på andre poster i budgettet. Derfor vil vi nu fra regeringens side kompensere skolerne for de ekstra udgifter, som EU-dommen påfører dem,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Konkret får EU-dommen betydning, fordi den flytter grænsen for det, skolerne skal betale moms af. Taxametertilskud til erhvervs- og produktionsskoler har ikke hidtil skullet medregnes til momsgrundlaget. Når tilskuddene nu som følge af EU-dommen skal medregnes til momsgrundlaget, betyder det en øget afgiftsbelastning for skolerne. Regeringen har besluttet at kompensere skolerne for denne ekstra udgift.

EU-dommen har været analyseret og behandlet i flere ministerier siden 2014. Regeringens beslutning betyder, at erhvervsskolerne forventes at blive kompenseret med ca. 35 millioner kr. årligt, mens tallet for produktionsskolerne forventes at udgøre ca. 60 millioner kr. Ministeriet vil nu gå i dialog med Produktionsskoleforeningen og Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier om opgørelsen og udmøntningen af kompensationen.