Hop til indhold

Siden 2010 har det været muligt at få både et svendebrev og en studenterhue ved at tage en eux. Indtil nu er knap 200 elever blevet færdige med erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial eksamen. Evaluering af eux viser, at eleverne er tilfredse med deres eux-forløb, og at virksomhederne også grundlæggende er positive over for eux.

Evalueringen peger også på, at eux kan være med til at tiltrække elever, som ellers ville have valgt en gymnasial uddannelse, til erhvervsuddannelserne. Omkring halvdelen af eleverne svarer, at de ville have valgt en gymnasial uddannelse, hvis de ikke kunne vælge eux. Det kan betyde, at eux kan være med til at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne

Evalueringen viser også, at der er en række udfordringer i de stadig forholdsvis nye eux-forløb. For eksempel lyder nogle af svarene, at det er svært for nogle skoler at tilrettelægge eux-forløbene, og at der mangler tid og sammenhæng i de gymnasiale dele. Samtidig er erhvervsuddannelsesdelen afgørende for virksomhedernes opbakning til eux.

Eux er et spændende uddannelsestilbud både for elever og virksomheder, som åbner mange døre for de unge. Derfor er den opbakning, der er fra de unge, skolen og virksomhederne, vigtig.

- Undervisningsminister Merete Riisager

”Eux er et spændende uddannelsestilbud både for elever og virksomheder, som åbner mange døre for de unge. Derfor er den opbakning, der er fra de unge, skolen og virksomhederne, vigtig. Vi skal gøre eux mere enkel for skolerne, så uddannelsen fortsat kan være et attraktivt valg, også for de unge, som overvejer gymnasiet, men som samtidig er dygtige med deres hænder,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Undervisningsministeren vil drøfte de udfordringer, som evalueringen viser, med partierne i aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen.

Fakta
  • Eux er evalueret som led i erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.
  • Evalueringen er baseret på data fra spørgeskemaer med elever, lærere, ledere og virksomheder, 184 interviews fra 12 caseskoler samt registerdata.
  • Evaluering er blevet foretaget af Rambøll Management Consulting i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol.

 

Eux har potentiale til at tiltrække en ny type elever til erhvervsuddannelserne

Evaluering af eux, en erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial eksamen, viser, at uddannelsen kan tiltrække en anden type unge og har potentiale til at få flere elever ind på erhvervsuddannelserne.

Siden 2010 har det været muligt at få både et svendebrev og en studenterhue ved at tage en eux. Indtil nu er knap 200 elever blevet færdige med erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial eksamen. Evaluering af eux viser, at eleverne er tilfredse med deres eux-forløb, og at virksomhederne også grundlæggende er positive over for eux.

Evalueringen peger også på, at eux kan være med til at tiltrække elever, som ellers ville have valgt en gymnasial uddannelse, til erhvervsuddannelserne. Omkring halvdelen af eleverne svarer, at de ville have valgt en gymnasial uddannelse, hvis de ikke kunne vælge eux. Det kan betyde, at eux kan være med til at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne

Evalueringen viser også, at der er en række udfordringer i de stadig forholdsvis nye eux-forløb. For eksempel lyder nogle af svarene, at det er svært for nogle skoler at tilrettelægge eux-forløbene, og at der mangler tid og sammenhæng i de gymnasiale dele. Samtidig er erhvervsuddannelsesdelen afgørende for virksomhedernes opbakning til eux.

Eux er et spændende uddannelsestilbud både for elever og virksomheder, som åbner mange døre for de unge. Derfor er den opbakning, der er fra de unge, skolen og virksomhederne, vigtig.

- Undervisningsminister Merete Riisager

”Eux er et spændende uddannelsestilbud både for elever og virksomheder, som åbner mange døre for de unge. Derfor er den opbakning, der er fra de unge, skolen og virksomhederne, vigtig. Vi skal gøre eux mere enkel for skolerne, så uddannelsen fortsat kan være et attraktivt valg, også for de unge, som overvejer gymnasiet, men som samtidig er dygtige med deres hænder,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Undervisningsministeren vil drøfte de udfordringer, som evalueringen viser, med partierne i aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen.

Fakta
  • Eux er evalueret som led i erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.
  • Evalueringen er baseret på data fra spørgeskemaer med elever, lærere, ledere og virksomheder, 184 interviews fra 12 caseskoler samt registerdata.
  • Evaluering er blevet foretaget af Rambøll Management Consulting i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol.