Siden 2003 er der kommet ti ændringsbekendtgørelser til bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. (IEU-tilskudsbekendtgørelsen). For at give et bedre overblik er hovedbekendtgørelsen og ændringsbekendtgørelserne nu blevet teknisk sammenskrevet til én bekendtgørelse. Der er ikke sket nogen indholdsmæssige ændringer.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2015.