Hop til indhold

Det er ret motiverende for mig, at man som elektriker er efterspurgt ’ude i virkeligheden’. At vi er med på det tog, der kører mod fremtiden.

Sådan sagde elektrikerlærling Jakob Søe Lillelund, inden han i februar vandt DM i Skills – danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelserne. Det tog, han henviser til, er den grønne omstilling - og det kommer buldrende, skal vi hilse at sige.

Regeringen har sat sig de mest ambitiøse klimamål for Danmark nogensinde. Vi skal hurtigt gøre os fri af Putins gas, og i 2050 skal vi optage mere CO2, end vi udleder. Vi skal opføre tusindvis af solceller, vindmøller, ladestandere og transformatorstationer. Vi skal nedgrave mange kilometer fjernvarmerør og installere mange flere varmepumper. Vi skal lave en markant udbygning af vores elnet, så det kan følge med produktionen af grøn strøm. Og vi skal have produktionen af brint op at stå og lave et ledningsnet, så vi effektivt kan transportere fremtidens grønne brændstoffer.

Danske virksomheder er heldigvis allerede i dag i verdensklasse, når det gælder grønne teknologier og løsninger. Tænk vindmøller, varmepumper, isolering, energioptimering og meget andet. De senere år er antallet af beskæftigede inden for grønne varer og tjenester steget med 27 procent, mens beskæftigelsen generelt er steget med 9 procent. Vi står faktisk midt i en grøn jobfest.

Men vi har et problem med at få nok med til festen. Der er ganske enkelt brug for mange flere dygtige medarbejdere på alle uddannelsesniveauer - elektrikere, smede, VVS’ere såvel som ingeniører - for at nå i mål. Uden alle dem forbliver den grønne omstilling bare snak. Så simpelt er det. Vi når ganske simpelt ingen grønne veje uden hænder, der er skruet rigtigt på og skarpe hoveder til at udvikle og installere de nødvendige grønne løsninger.

Lige nu skal 9.- og 10.-klasseeleverne vælge, hvilken ungdomsuddannelse de vil søge. Det er et stort valg, og de unge bestemmer selv deres fremtid, men vi håber, de vil have øje for alle muligheder. Sidste år søgte cirka 7.700 unge ind på de tekniske erhvervsuddannelser direkte efter grundskolen. De går en lys og grøn fremtid i møde.

Der er gode vellønnede jobs efter svendebrevet. Men vi har brug for mange, mange flere – ikke mindst set i lyset af behovet i den grønne omstilling. Derfor ønsker regeringen at gøre erhvervsuddannelserne endnu mere attraktive. Vi vil investere i, at de tekniske skoler har det rette udstyr og de rette lærerkompetencer. Og vi vil sikre en mere praktisk folkeskole, så flere børn bliver udfordret på andet end deres boglige evner.

Det står faktisk skrevet meget smukt i folkeskolens formålsparagraf, at ”folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle”. Derfor skal folkeskolen også være en øjenåbner og appetitvækker for en fremtid som faglært, for folkeskolen skal kunne rumme alle børn. Uanset om drømmen er et liv som klejnsmed, tandlæge eller industritekniker. Og fremtidens folkeskoleelever skal både have rawlplugs og romaner mellem hænderne.

Vi får også brug for flere med en videregående uddannelse til at løfte den grønne omstilling, særligt inden for de tekniske fag. Maskinmestre til at reducere energispild og til at arbejde med Power-to-X. Ingeniører til at udvikle fremtidens vedvarende energiløsninger. Og IT-specialister til at designe innovative løsninger til den grønne omstilling.

Samtidig skal vi sørge for, at ufaglærte og faglærte har mulighed for at efter- og videreuddanne sig, så de er opdateret på nye grønne løsninger og har de nødvendige kompetencer. Det skal være nemmere at uddanne, omskole og opkvalificere sig gennem et helt arbejdsliv, og det kræver fokus på fleksibilitet og nedbrydning af barrierer.

Den grønne omstilling stiller helt nye krav til os som samfund. Vi kan ikke blive ved med at gøre, som vi plejer. Derfor skal vi se vores uddannelsessystem igennem og være bedre til at fortælle de unge om de mange forskellige muligheder, de har, og den værdi de kan være med til at skabe – både for dem selv og for os alle sammen.

Klejnsmedelev Mikkeline Bæch Bøttern Christiansen er en af dem, der har fået øje på værdien af en erhvervsuddannelse. Før DM i Skills blev hun spurgt, hvordan smede bidrager til den grønne omstilling? Svaret var tankevækkende: Det gør vi med alting! Hvis vi ikke havde smede, havde vi ikke vindmøller eller CO2-anlæg.

Mikkeline rammer hovedet på sømmet. Den grønne omstilling kommer buldrende, og vi har travlt. Derfor håber vi, at mange flere i fremtiden vil vælge en grøn karriere – uanset, om det er som ufaglært, faglært eller med en videregående teknisk uddannelse i bagagen.