Hop til indhold

SEX PÅ SKEMAET - Regeringen vil i år afsætte 2 millioner kroner til at udbrede seksualundervisning målrettet de unge.

I DENNE uge deltager skoleelever på rigtig mange skoler i Sex & Samfunds Uge Sex-kampagne. Står det til regeringen, skal seksualundervisningen spille en større rolle i hele uddannelsessystemet - ikke kun på grundskoleområdet. For det er der hårdt brug for.

For fire år siden oplevede to unge mennesker en voldsom krænkelse af deres privatliv. De to 15-årige oplevede, at tusindvis af unge over hele landet delte intime seksuelle optagelser af dem. Vi lærte senere sagen at kende som Umbrella-sagen. Selv om så ekstreme sager heldigvis hører til sjældenhederne, er sagen desværre ikke enestående.

Den årlige trivselsundersøgelse på gymnasier viste i 2020, at cirka 10 procent af gymnasieeleverne inden for det seneste år er blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed af andre elever eller ansatte på skolen. Samtidig viser en undersøgelse fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, at mange gymnasieelever oplever uønsket fysisk berøring og krænkende kommentarer. Vi har alle sammen forskellige grænser. Men for den unge, der bliver udsat for et seksuelt overgreb, så er det meget konkret og noget, der sidder dybt i en i mange år. I dag er der obligatorisk seksualundervisning i folkeskolen, og rigtig mange deltager i Uge Sex år efter år. Men når både gymnasieeleverne, lærerne og Det Kriminalpræventive Råd anbefaler, at seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne styrkes, så lytter vi selvfølgelig.

I DANMARK får de fleste seksuel debut omkring 16- års alderen. Nogle tidligere, nogle senere. Men gennemsnitsalderen for den seksuelle debut harmonerer med det tidspunkt, hvor de unge begynder på en ungdomsuddannelse. Derfor er det oplagt, at de unge også møder seksualundervisning i de år, hvor de fleste bliver seksuelt aktive. På den måde kan vi sikre, at flere bliver bevidst om egne og andres grænser, om den intime relation mellem mennesker, om forskellige seksualiteter og opfattelser af køn. De penge, vi nu afsætter, skal blandt andet bruges til at lave nye undervisningsmaterialer og til opkvalificering af lærerne på gymnasierne, erhvervsskolerne og den forberedende grunduddannelse (FGU). Formålet er at få en tidssvarende seksualundervisning, der adresserer de behov, der er, så eleverne kan få øget indsigt i emner som f.eks. samtykke, køn og grænser.

Seksualitet, identitet og grænser er svære spørgsmål at stå med som ung. Sådan har det altid været, og det kan vi som samfund ikke løse for de unge. Men vi skal sørge for at klæde dem så godt på som muligt, så de bliver i stand til at forstå sig selv og andre.

"Står det til regeringen, skal seksualundervisningen spille en større rolle i hele uddannelsessystemet"