Hop til indhold

Hvis det står til mig, skal vores fælles skole, folkeskolen, måles på sin evne til at rumme og løfte alle børn. Vi har en udfordring med de mange børn, som ikke trives, eller som oplever for meget modgang i de rammer, som de møder i og uden for klasseværelset. Vi skal lytte til de børn, som måske har brug for lidt mere tid og lidt mere voksenkontakt for at blive klar til de krav, skolen stiller. Derfor glæder det mig usigeligt, at dette års finanslov i den grad vil gavne de børn, der har brug for en ekstra hånd.

Med denne regerings første finanslov for to år siden gav vi folkeskolen en saltvandsindsprøjtning med den såkaldte folkeskolemilliard. Med sidste års finanslov satte vi fokus på de mindste og afsatte penge til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer. Efter at have sikret de nødvendige ressourcer til de overordnede rammer i vores daginstitutioner og skoler er det på sin plads, at vi i år har fokus på de børn og unge, som vi ikke alle steder giver nok plads og hjælp i dag. Vi har som samfund et særligt ansvar for, at alle børn får en god skoletid, hvor de lærer, trives og dannes.

Med finansloven for 2022 bliver der bedre mulighed for at udskyde skolestarten. For en del børn kan et ekstra år i børnehaven være lige præcis den forskel, der skal til for, at de bliver klar til skolen. Og undersøgelser viser, at det påvirker resten af skolen negativt, hvis ikke man får en god skolestart. Samtidig afsætter vi penge til at sænke klasseloftet fra 28 til 26 elever i 0.-2. klasse, ligesom vi styrker fritidspædagogikken - særligt for sårbare og udsatte. Begge dele ting, som sikrer, at der er flere voksne til vores børn. Det er vigtigt - for vi ved, at det kan gøre en afgørende positiv forskel for resten af deres liv, hvis de bliver mødt med den rette støtte og opbakning. 

Med finansloven har vi også afsat 75 mio. kroner til et tiltrængt løft af den forberedende grunduddannelse (FGU), som har haft en hård opstart og har kæmpet en brav kamp i en tid præget af corona. FGU-institutioner løfter hver eneste dag en vigtig opgave med at skabe et solidt miljø for unge, for hvem det kræver lidt ekstra at gennemføre en uddannelse og finde sig til rette på arbejdsmarkedet.

Med aftalen om udskudt skolestart, sænkelse af klasseloftet i 0.-2. klasse, en ekstra spand kul til fritidspædagogikken og et løft af FGU'en gør vi en helt konkret forskel for nogle af de børn og unge, som har brug for ekstra støtte i vores samfund. Det er politik, der giver mening.

Der er grund til at glæde sig over finansloven 2022, for den giver en bedre folkeskole, skriver børne- og undervisningsministeren.