Hop til indhold

Mobningen kan i dag være allestedsnærværende, og vi har alle et ansvar for at modarbejde det. Det kan eksempelvis ske med større fokus i undervisningen eller med forældreambassadører på skolerne, skriver undervisningsministeren og formanden for Danske Skoleelever i et fælles indlæg.

De sociale medier har mange muligheder. Men de har også stor negativ betydning for trivslen blandt børn og unge.

Som for den pige i 4. klasse, der oplevede, at der blev oprettet en hadeprofil om hende på sociale medier. Eller som de børn, der oplever, at deres klassekammerater taler grimt om dem på YouTube eller Instagram. Eller de børn, der bliver holdt uden for klassens fælleschat på Snapchat.

De sociale medier fylder mere og mere i vores liv. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok og myriaden af andre sociale medietjenester, er for rigtig mange mennesker lige så naturligt som at spise og drikke. Det gælder også for vores børn.

Børn trues digitalt

Det er bekymrende, når undersøgelser viser, at mange børn bliver mobbet på sociale medier. Hver sjette af 12-14-årige piger har oplevet, at andre har skrevet grimme ting om dem på et socialt medie.

Oveni oplever fire ud af ti, at nogen skriver grimme ting til dem i en privat besked, og næsten hver femte har oplevet at blive truet digitalt. Det gør ondt i hjertet at vide, at så mange unge oplever mobning og hårdt pres på de sociale medier.

Hvad værre er: Mobningen er ikke længere isoleret til legepladsen og skolegården. Når skoleklokken ringer ud, så rykker mobningen med hjem på værelset via telefonen. Hjemmet er ikke længere det fristed, det var engang. Børn har adgang til sociale medier døgnet rundt. Det gør mobningen allestedsnærværende.

Det er ikke kun et personligt problem. Eller et skoleproblem. Det er et samfundsproblem, vi skal tage dybt alvorligt. Mange i den lidt ældre generation har været lang tid om at forstå, hvor vigtige sociale medier er for børn og unge.

Alting var ikke bedre i gamle dage – men vi er som samfund nødt til at forholde os til, hvad det betyder for os alle sammen, og ikke mindst for børn og unge, at livet også leves på de sociale medier.

Danske Skoleelevers Elevtelefon

Derfor er det vigtigt med initiativer som Danske Skoleelevers Elevtelefon, hvor der intensivt arbejdes med trivselsfremmende indsatser i skolen. Her fylder elevernes digitale færden meget.

På Elevtelefonen bliver børn og unge hjulpet med at håndtere de krænkende, grænseoverskridende og modbydelige oplevelser, alt for mange desværre har på de sociale medier.

Eleverne har i en lang periode siddet hjemme bag en skærm og langt de fleste sociale interaktioner er foregået online. Derfor har flere svært ved at finde tilbage i det fysiske fællesskab.

Desværre oplever Elevtelefonen, at flere føler sig uden for både fysisk og digitalt. Det påvirker selvfølgelig klassefællesskabet negativt. På Elevtelefonen er der stor efterspørgsel efter alt, der har med digital trivsel at gøre. I gamle dage foregik mobning på skolen. Det gør det desværre stadigvæk, men i dag er mobningen mange flere steder.

Vi har alle – og det gælder både politikere som organisationer, børn som voksne – et ansvar for at sikre, at børn og unge kan færdes trygt og sikkert på sociale medier. Det kan eksempelvis være med større fokus i undervisningen eller med lærer- og forældreambassadører på skolerne, der har et særligt ansvar for at sikre en sund digital kultur.

Vi skal alle sammen bidrage til, at vores børn får en tryg opvækst. Det gælder både i skolen, derhjemme og på de sociale medier.