Kære skolefolk

Velkommen tilbage til et nyt skoleår.

Det dyrebareste, vi har, er børnene. Og derfor er det også jer på skolerne, der sammen med daginstitutioner, sundhedspleje og øvrige tidlige og løbende børneindsats løser den efter min mening vigtigste opgave i vores samfund. Derfor vil jeg først og fremmest sige jer en stor tak for det vigtige arbejde, I hver dag yder for at sikre vores børn den bedst mulige skolegang og de bedste forudsætninger for et godt og helt liv.

Børnene er samfundets spejl. De fleste børn i Danmark har en god barndom og skolegang ikke mindst takket være jer. Bedre end nogensinde, faktisk. Men desværre er det ikke alle børn, der trives og er glade. I Danmark oplever vi en voksende gruppe børn med psykisk sårbarhed. Der er simpelthen for mange, der føler sig pressede af præstationskulturen og/eller har vanskelige forhold på hjemmefronten. Det er en alvorlig sag, og der er ikke kun én forklaring eller løsning. Men vi kan høre og se på børnene, at en del af presset kommer fra den måde vi har indrettet skolen på. Derfor skal vi se på, om test og præstationskultur kan komme til at fylde mindre i uddannelsessystemet. Ligesom vi skal se på, hvordan vi bedre fanger sociale problemer tidligere. Regeringen vil bl.a. arbejde for at afskaffe de nationale test i de yngste klasser og uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse.

Ligesom vi vil styrke og systematisere den tidlige sociale indsats.

Det er på børnene, vi kan se, om vi gør det godt nok, og om vi gør det på den rigtige måde. Vi har i den nye socialdemokratiske regering sat et ambitiøst mål om, at Danmark skal være det bedste land at være barn i. Det kræver en stærk og rummelig folkeskole med dygtige og engagerede lærere, pædagoger, ledere, bestyrelser og øvrige medarbejdere. Det ved I - og det er I. Så udgangspunktet og fundamentet for at nå det mål er stærkt og solidt. Spørgsmålet er så, om de rammer, vi fra politisk hånd har givet jer at arbejde med, er de rigtige og er gode nok?

Jeg vil som ny undervisningsminister have fokus på at få svar på det spørgsmål fra jer og fra forældre og elever, og så gå så mange mil, der skal til for, at vi også politisk leverer det, der skal til for, at I bedst muligt kan udføre jeres arbejde. Man kan ikke ændre alt med et slag, men går man en politisk mil hver eneste dag, så håber og tror jeg på, at vi i fællesskab kan komme ganske langt.

Jeg har også som socialdemokratisk undervisningsminister et håb om at kunne genopbygge den tillid, der led et knæk, sidst Socialdemokratiet havde regeringsmagten. Forløbet var uskønt, og det kommer ikke til at gentage sig. Men her ved jeg, at ord ikke rækker. Tillid skal genvindes gennem handling.

Jeg er utrolig stolt og privilegeret over at få muligheden for at være med til at sætte retningen for vores fælles folkeskole. Men også ydmyg. For jeg ved, hvor dygtige I er på skolerne, og hvor stor en indsats I hver dag lægger for at skabe den bedste undervisning og de bedste rammer for eleverne. Jeg glæder mig til et godt samarbejde med jer og håber, at I alle fortsat vil bidrage til at skabe en god og tryg skole for alle vores børn.

Jeg ønsker jer alle et godt skoleår.

Med venlig hilsen

 

Pernille Rosenkrantz-Theil