Tak for invitationen til at være med i dag her på Bygholm Landbrugsskole – til jordbrugsuddannelsernes fælles årsmøde.

***

For nogle uger siden var der en reportage i P1’s Orientering. Her besøgte journalisten 14 drenge på 12-16 år, som helt frivilligt havde valgt at komme på landbrugscamp på Fyn – i deres sommerferie!

Det foregik på Dalum Landbrugsskole, og de her drenge, de havde altså fat i den lange ende.

Nogle var i tvivl om, hvad de skulle efter folkeskolen. Måske noget med landbrug – og det skulle afprøves!

Så de stod tidligt op, fodrede dyr, kørte traktor og fik hænderne helt ned i den fynske muld.

Og som Magnus på 13 år fra Langeland formulerede det, så er det ikke nok med et besøg på en bondegård. Man skal ned i det. For tit bliver man faktisk bidt af det med at køre traktor.

I øvrigt havde Magnus en ven, som boede inde i en by – og han troede, at rødbeder var i skiver, når de kom op af jorden.

Det havde Magnus ikke meget tilovers for.

Man må vide, hvad man vælger. Og ikke mindst, hvad man vælger fra.

***

Naturen byder på et overflødighedshorn af oplevelser, af opdagelser, af muligheder. Og det er uanset om det er på landet, i parken, i skoven eller i den zoologiske have.

En række spændende uddannelser fører til jobs i netop naturen, både i byen og på landet.

De uddannelser repræsenterer I: ”De grønne uddannelser”

Det er alle jer, der sidder her i dag, som former og uddanner fremtidens landmænd, gartnere, dyrepassere, veterinærsygeplejersker – og mange flere, som alle hver især har udsigt til et godt og alsidigt arbejdsliv.

Landbruget tørster ikke kun efter regn oven på en varm og tør sommer – det tørster også efter dygtige unge faglærte.

Hver femte landmand mangler kvalificeret arbejdskraft!

***

I år har der for første gang i flere år været en stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne, så der nu er 19,4 procent af eleverne fra 9. eller 10. klasse, der vælger en erhvervsuddannelse.

Det er positivt, og det skal vi glæde os over!

Desværre kan vi samtidig se, at antallet af unge, der søger jeres hovedområde ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” er faldende.

Hvorfor søgningen til de grønne uddannelser falder lige nu, er svært at give et entydigt svar på.

Der er mange forklaringer:

Der er manglende viden om uddannelserne.

Der er gamle sejlivede traditioner.

Der er myter og fordomme.

Der er hele problematikken omkring dimensioneringen.

Der er frygten for ikke at få en praktikplads.

Og der er nok i for høj grad en tendens til, at mange ser gymnasiet som det eneste rigtige uddannelsesvalg efter grundskolen.

Men en erhvervsuddannelse – i særdeleshed også inden for de grønne fag – er en spændende og helt oplagt mulighed for mange unge.

Det er uddannelser, der kræver, at både hovedet og hænderne er godt skruet på – og det er uddannelser, som åbner mange døre til et alsidigt og interessant arbejdsliv.

Der er selvfølgelig også lyspunkter. Faktisk kan vi se, at væksten i søgningen til uddannelserne er størst for uddannelser med eux. Muligheden for at kombinere et svendebrev med en studenterhue trækker flere unge – og deres forældre – til uddannelserne.

Der er mulighed for eux i mange af jordbrugsuddannelserne. Landbrugsuddannelsen var den første af jordbrugsuddannelserne, der fik eux.

Og det er stadig den af uddannelserne, der har flest eux-elever. Det er mit indtryk, at de elever, der gennemfører en erhvervsuddannelse med eux er meget glade for deres uddannelse.

Og i øvrigt – et stort tillykke til Bygholm Landbrugsskole og de 14 eux-elever, der som de første på denne skole fik studenterhue på her i juni. De går en spændende fremtid i møde!

Jeg ved godt, at eux endnu ikke er helt så langt på de øvrige jordbrugsuddannelser.

Men i slutningen af året skyder vi anden del af eux-kampagnen i gang. Kampagnen skal udbrede kendskabet til eux.

For mange unge og deres forældre VED simpelthen ikke nok om mulighederne for både at blive student og faglært i én og samme uddannelse.

***

Og nu vi er ved det med viden. Så har der været alt for mange børn og unge, der ikke ved nok om jordbrugets uddannelser.

Hvad laver en væksthusgartner? Hvad er naturpleje? Og hvad laver en aborist?

Men lige netop det med VIDEN – det er én af nøglerne.

13-årige Magnus fra landbrugscampen på Fyn havde allerede fundet den nøgle ved at bruge sin sommerferie på at få mere viden om landbrugslivet.

Det vil komme ham til gode, når han skal vælge ungdomsuddannelse.

Og der er mange muligheder rundt omkring for at komme UD og opleve, hvad de grønne fag kan.

Jordbrugets UddannelsesCenter har for eksempel en Naturskole. Her kan skoleelever komme ud i naturen og prøve ”skovmatematik” eller gå på opdagelse i en mose eller noget helt tredje. Pointen er, at eleverne får helt konkrete oplevelser, hvor de skal bruge både hænder og hoved.

ALLE folkeskoleelever skal have flere kundskaber og mere viden inden for de praktiske fag.

Derfor er jeg også meget glad for, at jeg sammen med et bredt politisk flertal før sommerferien indgik en aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen.

Mere konstruktion, teknik, service og materialer skal tænde elevernes håndværker- og skaberdrømme. Ved at lade de praktiske fag fylde mere i folkeskolen, får eleverne vigtig viden, stærke erfaringer og succesoplevelser.

Og jeg tror på, at det helt naturligt vil give flere elever blod på tanden til at vælge en erhvervsuddannelse.

Den aftale er ét vigtigt skridt på vejen til at få vendt skibet og få flere unge til at se mod nye horisonter.

Vi har alle sammen et ansvar. Det har I ude på skolerne, hvor I skal levere god undervisning. Det har erhvervslivet, som skal stille praktikpladser til rådighed. Og det har vi også i regeringen, hvor vi skal turde gøre noget ved gamle strukturer, der ikke virker.

Som statsministeren løftede sløret for i sin tale ved Folketingets afslutningsdebat, så kommer vi med nyt et udspil til, hvordan vi skal få flere unge til at søge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Udspillet er lige på trapperne, men før det er klar – så kan jeg desværre ikke sige så meget konkret om deltaljerne og indholdet.

Men jeg kan love, at vi tager problemet meget alvorligt.

Jeg glæder mig til at komme i gang med de politiske drøftelser. Forhåbentlig kan vi samle bred politisk vilje til at gøre noget aktivt for at få sporet flere unge ind på den faglærte karrierevej.

***

I har et spændende årsmøde foran jer. De næste to dage skal I både høre oplæg og deltage i mange forskellige workshops.

Rekruttering og søgning til jeres uddannelser fylder naturligvis meget. Men jeg ved, at I også skal tale om digitalisering og teknologi inden for jeres fag.

Både teknologi som redskaber i produktionen og selve arbejdet. Her sker der jo enormt meget – hele tiden. Droner, overvågning af arealer, intelligent styring af fodring – og meget andet.

Men der er også digitalisering som et didaktisk og pædagogisk redskab. Og her skal vi hele tiden huske, at it i undervisningen skal bruges klogt – og ikke for enhver pris.

Jeg håber, I får et godt årsmøde, og jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med jer på de grønne uddannelser.

Sammen skal vi fortælle og vise de unge, at en erhvervsuddannelse er et fremragende valg.

Tak for ordet.